JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่จัดซื้ออาวุโส
-จัดหา/จัดซื้อ สินค้า บริการ -ติดต่อผู้ขายเจรจาต่อรองเปรียบเทียบราคา -จัดทําเอกสารสั่งซื้อและเพิ่มจํานวนผู้ขายใน Supplier list -ตกลงเงื่อนไขเกี่ยวกับการชําระเงิน -การจัดเก็บเอกสารและการส่งเอกสารไ...

บริษัท ไมซ์ แอนด์ คอมมูนิเคชั่น จำกัด
เงินเดือน รายเดือน
20 มี.ค. 62
2 . Account Executive Manager
นำเสนองานให้กับลูกค้า และบริหารงานขายภายในทีมให้เป็นไปตามเป้า ติดต่อประสานงานกับองค์กรต่างๆ เพื่อขอรับการสนับสนุนงาน Event ด้านงานวิ่งมาราธอน เป็นต้น

บริษัท ไมซ์ แอนด์ คอมมูนิเคชั่น จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
20 มี.ค. 62
3 . เจ้าหน้าที่การเงิน
-ออกใบเสร็จ/ใบกำกับภาษี -รับวางบิล จ่ายเช็ค -เบิกเงินสดเพื่อทำจ่ายให้กับทีม -เครียเงินทดลองส่วนออฟฟิศและทั่วไป -ประสานงานกับ Messenger

บริษัท ไมซ์ แอนด์ คอมมูนิเคชั่น จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง หรือตามประสบการณ์
20 มี.ค. 62
4 . Account Executive
-นำเสนอผลงานให้กับลูกค้า -รับ Brief งานจากลูกค้า และสามารถถ่ายทอดให้กับทีมงานได้ -รับผิดชอบในการดูแลลูกค้าเก่าและใหม่, นัดหมาย, ติดต่อ, และหาลูกค้าใหม่ทั้งภาครัฐและเอกชน -ดูแลประสานงานกับลูกค้าให้ต...

บริษัท ไมซ์ แอนด์ คอมมูนิเคชั่น จำกัด
เงินเดือน ตามประสบการณ์
20 มี.ค. 62
5 . Event Producer
- วางแผนการจัดงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ ติดต่อประสานงานพื้นที่ ที่จัดงาน - Survey สถานที่ วางแผน และสร้างสรรค์ผลงานสำหรับงาน Event,Roadshow,การแสดงต่างๆ เป็นต้น ให้สอดคล้องกับนโยบายและความต้องการของ...

บริษัท ไมซ์ แอนด์ คอมมูนิเคชั่น จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง หรือขึ้นอยู่กับประสบการณ์
20 มี.ค. 62
6 . Event Production
-ติดต่อประสานงาน -ประเมินราคาโครงสร้าง -ตรวจสอบหน้างาน -ทำ Floorplan

บริษัท ไมซ์ แอนด์ คอมมูนิเคชั่น จำกัด
เงินเดือน 15,000-25,000 บาท/ เดือน
20 มี.ค. 62
7 . เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล
รับผิดชอบงานธุรการสำนักงาน,สรรหาและว่างจ้าง, สวัสดิการ,ฝึกอบรมพัฒนา และแรงงานสัมพันธ์ เป็นต้น

บริษัท ไมซ์ แอนด์ คอมมูนิเคชั่น จำกัด
เงินเดือน 15,000 บาทขึ้นไป
20 มี.ค. 62
8 . เจ้าหน้าที่บัญชี
- ตรวจสอบรายรับรายจ่าย - จัดทำบัญชีค่าใช้จ่าย - จัดทำบัญชีลูกหนี้ - ติดต่อประสานงานทั้งภายในบริษัทฯ และภายนอกบริษัทฯ

บริษัท ไมซ์ แอนด์ คอมมูนิเคชั่น จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง หรือขึ้นอยู่กับประสบการณ์
20 มี.ค. 62
9 . Marketing Executive
ดูแลประสานงานภายในทีมอีเวนท์, ติดต่อประสานงานกับลูกค้า และซัพพลายเออร์ เป็นต้น

บริษัท ไมซ์ แอนด์ คอมมูนิเคชั่น จำกัด
เงินเดือน 15,000- 25,000 บาท/เดือน
20 มี.ค. 62
10 . Project Manager
บริหารจัดการทีมอีเวนท์ เช่น การวางแผน, บริหารงบประมาณการจัดงาน, Bid งาน, นำเสนองานและติดต่อประสานงานกับลูกค้า ฯลฯ

บริษัท ไมซ์ แอนด์ คอมมูนิเคชั่น จำกัด
เงินเดือน 25,000-50,000 บาท/เดือน
20 มี.ค. 62
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ