เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 14 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ***ด่วน*** Sales Executive (Automotive) รายได้ 20-40K ทำงานวิ่งโซนภาคกลาง
• นำเสนอสินค้าให้กับลูกค้าร้าน Dealer, โรงงานอุตสาหกรรม เกี่ยวกับอุปกรณ์รถยนต์ อาทิ ต่อตัวถังรถบรรทุก, ลิฟท์ท้าย, ฝาท้ายไฮดรอลิก, เครนใหม่ติดรถบรรทุก • ดูแลลูกค้าและบริการหลังการขาย • วางแผนและทำกิจ...

P.R. Recruitment and Business Management Co., Ltd.
เงินเดือน 20,000-40,000
19 ม.ค. 62
2 . ***ด่วน*** พนักงานบัญชี [พิจารณาจบใหม่ ภาษาอังกฤษดี] ทำงานสาทร รายได้ดี 16-18K
• Accounts Payable. • Payroll journal Entries. • End of month journal entries. • Bank Reconciliations. • Financial Statement Preparation. • Audit Schedule Preparation. • Communicate with staff a...

P.R. Recruitment and Business Management Co., Ltd.
เงินเดือน 16,000-18,000
19 ม.ค. 62
3 . **ด่วน** Personal Assistant (สัญญาจ้าง 3 เดือน) ปสก 1-2 ปี ภาษาอังกฤษดี 40-50Kรับสมัครด่วน !
• ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก • จัดทำตารางนัดหมาย, การจองห้องประชุม • ติดตามงานที่ผู้บริหารมอบหมายให้เป็นไปตามแผนงาน • รับผิดชอบงานต่าง ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบ...

P.R. Recruitment and Business Management Co., Ltd.
เงินเดือน 40,000-50,000
18 ม.ค. 62
4 . รับสมัคร Export Logistics Planner เงินเดือน 20k รับสมัครด่วน !
• รับผิดชอบงานด้านการวางแผนการซื้อขาย • ประสานงานภายใน และภายนอก • รับผิดชอบงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย • ทำงานจันทร์-ศุกร์ 8.30-17.30

P.R. Recruitment and Business Management Co., Ltd.
เงินเดือน 20,000
16 ม.ค. 62
5 . **ด่วนหลายอัตรา**เจ้าหน้าที่ตรวจสอบVISA(ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์) 13-15K+OT
- รับผิดชอบงานตรวจสอบเอกสาร VISA - ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการขอเอกสาร VISA - ประสานงานกับสถานฑูต - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย ทำงานติด BTS นานา, MRT สามย่าน สนใจติดต่อ ชมพู่ : 092-257-3500 Mail : ...

P.R. Recruitment and Business Management Co., Ltd.
เงินเดือน 13K-15K
15 ม.ค. 62
6 . รับสมัครเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร Visaรับสมัครด่วน !
- ดูแลความถูกต้อง ตรวจสอบเอกสารการยื่นขอ Visa ของนักท่องเที่ยว - ประสานงานกับลูกค้าที่เข้ามาติดต่อขอใช้บริการ

P.R. Recruitment and Business Management Co., Ltd.
หลายอัตรา
เงินเดือน 13,000-15,000
15 ม.ค. 62
7 . รับสมัครงาน ตำแหน่ง Operation Manager (ประจำธนาคารสำนักงานใหญ่) รับสมัครด่วน !
-รับผิดชอบงานด้านบริหารและดำเนินงานเกี่ยวกับจัดซื้อจัดจ้าง จำทำเอกสารและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การดำเนินงาน เป็นผลสำเร็จรวมทั้งบริหารการเบิกจ่ายตามงวดชำระเงิน -จำทำรายงานประจำเดือนเ...

P.R. Recruitment and Business Management Co., Ltd.
เงินเดือน 20,000-25,000
15 ม.ค. 62
8 . รับด่วน **Senior Receptionist ***รับสมัครด่วน !
- งานบริหารจัดการสำนักงานระดับอาวุธโส ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย (ฝ่ายต้อนรับส่วนหน้า, ฝ่ายแม่บ้าน, ฝ่ายอาคาร, Driver, Messenger) - บริหารส่วนงานเอกสารกลางของบริษัท ให้เรียบร้อย (การทำเบิกประเภทต่างๆ ห...

P.R. Recruitment and Business Management Co., Ltd.
เงินเดือน 30-40k
15 ม.ค. 62
9 . **ด่วนมาก Assis Operation Manager ทำงาน BTS จตุจักร, สื่อสารภาษาอังกฤษได้ 30-40kรับสมัครด่วน !
ับผิดชอบงานด้านบริหารและด าเนินงานเกี่ยวกับจัดซื ้อจัดจ้าง ด าเนินการจัดซื ้อ จัดจ้าง จัดท าเอกสารและ ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การด าเนินงานจัดซื ้อจัดจ้าง เป็ นผลส าเร็จรวมทั ้งบริหา...

P.R. Recruitment and Business Management Co., Ltd.
เงินเดือน 30-40k
15 ม.ค. 62
10 . รับสมัครเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ Visa ติดต่อ แฟ้ม 081-8451694 ทำงานติด BTS นานา
ดูแล บริการลูกค้า ที่เข้ามาติดต่อ เรื่องการขอเอกสาร Visa (ไทยและต่าบชาติ) ตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องของเอกสาร Visa ประสานงานกับสถานทูต โทรสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ พี่แนน 081-845-1694

P.R. Recruitment and Business Management Co., Ltd.
เงินเดือน 13-15 K
15 ม.ค. 62
11 . **ด่วนมาก**Administrative Assistant (ใช้ SAP และ Excel ได้), 20-25K, BTS ชิดลมรับสมัครด่วน !
- ติดต่อประสานงานและติดตามข้อมูลทั้งภายใน-ภายนอกองค์กร - ติดต่อประสานกับผู้ขาย (ต่อรองราคาในบางครั้ง) - จัดทำเอกสารสัญญา การจัดซื้อจัดจ้างสินค้าภายในประเทศ - จัดทำใบเสนอราคา - จัดทำเอกสารการขอซื้อ...

P.R. Recruitment and Business Management Co., Ltd.
เงินเดือน 20-25k
15 ม.ค. 62
12 . **ด่วนมาก** Recruitment Assistant ภาษาอังกฤษดี, BTS ชิดลม, 30-40k
• Be assistant Talent Acquisition Team Lead for HR internal activity functions. • Managing and controlling recruitment systems and processes • Handling recruitment assignments including screening ap...

P.R. Recruitment and Business Management Co., Ltd.
เงินเดือน 30-40k
15 ม.ค. 62
13 . ***รับสมัครด่วน*** เจ้าหน้าที่บัญชีทั่วไป ทำงานThe Nineพระราม9
- ออกใบแจ้งหนี้, วางบิล - บันทึกบัญชีรายรับ รายจ่าย และรายการทั่วไป - บันทึกบัญชีตอนสิ้นงวด พร้อมปิดบัญชี - สรุปงบดุล งบกำไรขาดทุนประจำเดือน - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย - ทำงานวันจันทร์-ศุกร์ 8.00...

P.R. Recruitment and Business Management Co., Ltd.
หลายอัตรา
เงินเดือน 15,000 - 22,000
15 ม.ค. 62
14 . **ด่วนที่สุด** รับสมัคร HR Recruitment พิจารณาจบใหม่ รายได้ 14-18KUrgently Required !
• สรรหาพนักงานในตำแหน่งต่างๆที่ได้รับมอมหมาย • สรรหาพนักงานจากเว็บไซต์สมัครงาน และช่องทางอื่นๆ • นัดสัมภาษณ์งาน คัดเลือกผู้สมัครงานให้เป็นไปตามคุณสมบัตที่ตั้งไว้ • อัพเดตประวัติ และส่งต่อให้ Clien...

P.R. Recruitment and Business Management Co., Ltd.
เงินเดือน 14,000-18,000
15 ม.ค. 62
 พบ 14 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ