JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อ รับสมัครด่วน !
- ติดต่อขอรายละเอียดจากผู้ขาย - เจรจาต่อรองราคาและเงื่อนไข - ดำเนินการจัดทำเอกสารจัดซื้อ - ประสานงานกับหน่วยงานที่ขอซื้อ และดำเนินการจัดซื้อ - ส่งเอกสารการจ่ายเงินให้ฝ่ายบัญชี - ติดตามผลการ...

บริษัท เมดดิซาย อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัทและประสบการณ์
14 มิ.ย. 62
2 . ช่างประจำเครื่องผลิตเครื่องสำอางค์รับสมัครด่วน !
- ดูแลงานเครื่องจักรและซ่อมปรับปรุงงานติดตั้งเครื่องจักรโดยเฉพาะงานด้านโรงงาน Cosmetics/Food - ดูแลงานซ่อมบำรุงทั่วไป ไฟฟ้า,ปะปา,ระบบสาธารณูปโภค ให้พร้อมใช้งาน

บริษัท เมดดิซาย อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
14 มิ.ย. 62
3 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายควบคุมคุณภาพ QC (อาหารเสริม) !!!รับสมัครด่วนมาก!!!
- ระบบคุณภาพเกี่ยวกับเครื่องสำอางและอาหารเสริม - ปฎิบัติงานตามคู่มือระบบคุณภาพ - ตรวจสอบการควบคุมกระบวนการผลิต - ตรวจและจดบันทึกตั้งแต่การตรวจรับผลิตภัณฑ์ที่ผลิตแล้ว จนถึงส่งอย่างละเอียด - ตรวจการ...

บริษัท เมดดิซาย อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทและขึ้นอยู่กับประสบการณ์
14 มิ.ย. 62
4 . แม่บ้านทำความสะอาด Office
- ดูแลความสะอาดภายในบริษัท / OFFICE และบริเวณโดยรอบบริษัท - บริการด้านน้ำดื่ม ให้กับผู้บริหาร ลูกค้า และบุคคลภายนอกที่มาติดต่อกับทางบริษัทฯ - งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เมดดิซาย อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
1 อัตรา รับสมัครด่วน
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท+ประสบการณ์
14 มิ.ย. 62
5 . นักวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (R&D) Cosmetic
- วิเคราะห์สารเคมีตัวอย่าง - พัฒนาสูตร ขึ้นตัวอย่าง ตามที่ลูกค้าต้องการได้ - ดูแลตรวจสอบและควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ - ประสานงาน ติดต่อลูกค้า เซลล์ และบุคคลทั่วไปได้ - นำเสนอผลิตภัณฑ์ของบริษัทได้ ...

บริษัท เมดดิซาย อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท+ประสบการณ์
14 มิ.ย. 62
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ