JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Engineer New Model&Design
1.ควบคุมงานดูแลงาน New Model 2.จัดทำเอกสาร PPAP File 3.ติดต่อลูกค้า วางแผนงาน และติดตามงาน APQP Plan/MasterPlan 4.ผลิตงานตัวอย่าง 5.ให้ข้อมูลและประสานงานกับSupplier 6.สื่อสารประสานงานกับหน่วยงานท...

บริษัท โบลทแอนด์นัท อินดัสตรี้ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
25 มิ.ย. 62
2 . Leader ฝ่ายผลิตงานปั้มขึ้นรูป(ปั้มร้อน,ปั้มเย็น)
1.มอบหมายงานให้พนักงานในแผนก 2.เช็คความพร้อมของเครื่องจักรก่อนการผลิต 3.ตรวจเช็คงานก่อนการอนุมัติการผลิต 4.ตรวจเช็คชิ้่นงานก่อนการอนุมัติการผลิต 5.ตรวจสอบการบันทึกการใช้วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ 6.งานที่...

บริษัท โบลทแอนด์นัท อินดัสตรี้ จำกัด
เงินเดือน 15,000-16,000
25 มิ.ย. 62
3 . QC
1.ตรวจสอบชิ้นงาน โดยใช้เครื่องมือวัด 2.ปฏิบัติงานตาม WI 3.จัดทำรายงาน การทำงาน 4.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท โบลทแอนด์นัท อินดัสตรี้ จำกัด
เงินเดือน 10,000-13,000
25 มิ.ย. 62
4 . ช่างแม่พิมพ์โลหะ/ช่างแม่พิมพ์ปั๊ม
1. ซ่อม,ประกอบ,ปรับค่า (Set Up)แม่พิมพ์โลหะ 2. เปิดแม่พิมพ์โลหะใหม่ 3. งานกลึงกัด,ขัดแม่พิมพ์ 3. อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท โบลทแอนด์นัท อินดัสตรี้ จำกัด
เงินเดือน 14,000-15,000
25 มิ.ย. 62
5 . หัวหน้าแผนก/ผู้จัดการ Engineer
1.วางแผนการจัดสร้าง ชิ้นงาน และแม่พิมพ์ผลิตภัณฑ์ใหม่(NEW MODEL) วางแผนงานให้เสร็จ ทันตามเวลา ประสานงาน MKT เพื่อรับข้อมูลการวางแผน 2.ออกแบบชิ้นงานและแม่พิมพ์ให้เหมาะสมกับกระบวนการผลิตภายในและถูก...

บริษัท โบลทแอนด์นัท อินดัสตรี้ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลงกับผู้บริหาร
25 มิ.ย. 62
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ