เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่การเงิน
ดูแลและรับผิดชอบในงานด้านเกี่ยวกับการเงินของบริษัท สามารถใช้โปรแกรมพื้นฐาน เช่น Excle, Word และอุปกรณ์สำนักงานได้ สามารถทำงานเป็นทีม อื่นๆๆ ตามที่บริษัทมอบหมายงาน

บริษัท เอ็มไพร์ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
12 ธ.ค. 61
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ