JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . วิศวกรเครื่องกล(หัวหน้าแผนก)รับสมัครด่วน !
1. วางแผนบำรุงรักษาประจำเดือน/ปี ของเครื่องจักร ตามระบบPreventive Maintenance 2. ศึกษาออกแบบ กำหนดSpecification ในส่วนโครงการซ่อมสร้างดัดแปลง แก้ไขเครื่องจักรอุปกรณ์ และระบบสนับสนุนต่างๆ 3. จัดการ W...

บริษัท ไทย กลีเซอรีน จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
26 มิ.ย. 62
2 . เจ้าหน้าที่ขาย(Sales) รับสมัครด่วน !
1.กำหนดเป้าหมายการขาย วางแผนการขาย และดำเนินงานขายตามเป้าหมายที่ได้รับมอบหมาย 2.สรุป / วิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อและความต้องการของลูกค้า เพื่อเป็นข้อมูลให้กับฝ่ายการตลาด 3.กำหนดรา...

บริษัท ไทย กลีเซอรีน จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
26 มิ.ย. 62
3 . พนักงานขับรถ 10 ล้อพ่วงรับสมัครด่วน !
1.ส่งมอบสินค้า รับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมาย 2.รับผิดชอบรถยนต์ให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน 3.จัดสินค้าเตรียมส่ง

บริษัท ไทย กลีเซอรีน จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามความสามารถและประสบการณ์
26 มิ.ย. 62
4 . เจ้าหน้าที่ห้องทดลอง (Lab)รับสมัครด่วน !
- มีความรู้ด้านห้องปฎิบัติการ (ห้อง Lab) - ควบคุมกระบวนการในการวิเคราะห์ทางเคมี

บริษัท ไทย กลีเซอรีน จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
26 มิ.ย. 62
5 . เจ้าหน้าที่ประสานงานฝ่ายขายรับสมัครด่วน !
- ติดต่อประสานงานกับฝ่าย/แผนกที่เกี่ยวข้องภายในบริษัท/โรงงาน - ดูแลรับผิดชอบการจัดเตรียม, จัดเก็บเอกสารและ รายงานต่างๆ ของแผนกขาย - จัดทำและดูแลฐานข้อมูลลูกค้า รวมทั้งเอกสารต่างๆ ในงานที่เกี่ยวข้องอ...

บริษัท ไทย กลีเซอรีน จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
26 มิ.ย. 62
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ