JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . วิศวกรขาย/(Sales Engineer)รับสมัครด่วน !
1. วางแผนงานขาย ติดต่อประสานงาน นำเสนอ ผลิตภัณฑ์ของบริษัทกับลูกค้า 2. วางแผนการติดตามงานขายกับลูกค้า และส่วนงานที่เกี่ยวข้องของบริษัท 3. สรรหาลูกค้ารายใหม่และติดตาม รักษาฐานลูกค้าเก่า 4. ให้คำปรึก...

บริษัท คังเคียว โซลูชั่น จำกัด
เงินเดือน N/A
17 พ.ค. 62
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ