JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีรับสมัครด่วน !
1. ดูแลและบันทึกบัญชี รับ จ่าย รายวัน 2. จัดทำรายละเอียดเบิกจ่ายเงินสดย่อย, เจ้าหนี้คงค้าง, ทำตั้งหนี้, อื่นๆ 3. ออกใบกำกับภาษี สุรปรายการทางภาษี 4. จัดทำรายการภาษีซื้อ, ภาษีขาย, แบบ ภ.ง.ด.1, 3, 53...

บริษัท ทู ซิส แอคเคาน์ติ้ง จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน พิจารณาตามประสบการณ์
16 ก.ย. 62
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ