JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . วิศวกรประเมินราคาก่อสร้างรับสมัครด่วน !
- รับผิดชอบการอ่านและถอดแบบ เพื่อประเมินราคาต้นทุนงานก่อสร้าง และอื่น ๆ

บริษัท รุ่งเรืองกิจ คอนสตรัคชั่น เอ็นจีเนียริง จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
13 ก.ค. 62
2 . วิศวกรโยธารับสมัครด่วน !
- ควบคุม และวางแผน การก่อสร้างให้เป็นไปตามแบบที่กำหนด อาจประจำสำนักงาน หรือ ประจำสถานที่ก่อสร้าง - ทำงาน จันทร์-เสาร์ (08.00-17.00 น.)

บริษัท รุ่งเรืองกิจ คอนสตรัคชั่น เอ็นจีเนียริง จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
13 ก.ค. 62
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ