JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ฝ่ายผลิต คุมเตา,คุมหน้าเครื่อง,ทำแบบทราย,คุมเจีย (เคยอยู่โรงหล่อมาก่อนเท่านั้น)
*ไม่มีรถรับส่ง, ทำงาน 6 วัน (หยุดวันจันทร์) ฝ่ายผลิตในหน่วยงานต่างๆ

บริษัท รีฟอร์มโปรดักส์ จำกัด
นิคมเวลโกรว์ ฉะเชิงเทรา
16 มิ.ย. 62
2 . ควบคุมผลิตตั้งแต่เริ่มผลิตจนขายตามPO แก้ไขและวิเคราะห์งานเสียได้ (งานหล่อโลหะ)
*ไม่มีรถรับส่ง, ทำงาน6วัน (หยุดวันจันทร์) วางแผนผลิตและควบคุมให้ขายได้ตามPO แก้ไขและวิเคราะห์ปัญหางานเสีย

บริษัท รีฟอร์มโปรดักส์ จำกัด
นิคมเวลโกรว์ ฉะเชิงเทรา
16 มิ.ย. 62
3 . พนักงานQC ตรวจสอบคุณภาพชิ้นงาน ใช้เครื่องมือวัดได้ทุกประเภท อ่านแบบงานได้ดี
*ไม่มีรถรับส่ง, ทำงาน6วัน (หยุดวันอาทิตย์) - ตรวจเช็คชิ้นงานให้ตรงตามแบบ - รายงานด้านคุณภาพ - ควบคุมคุณภาพให้เป็นไปตามที่แบบกำหนด

บริษัท รีฟอร์มโปรดักส์ จำกัด
นิคมเวลโกรว์ ฉะเชิงเทรา
16 มิ.ย. 62
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ