เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่เตรียมเอกสารงานนำเข้าส่งออก (Import/Export Admin)
งานนำเข้า – ติดตามตารางงาน และประสานงานการนำเข้า งานส่งออก – ติดตามงานผลิต จองเรือ/เครื่องบิน เตรียม invoice/packing/BL และ shipping mark ประสานงานกับชิ้ปปิ้ง และ อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย ...

บริษัท วาลฟูดส์ กรุ๊ป จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลงและประสบการณ์
17 พ.ย. 61
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ