JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Programmerรับสมัครด่วน !
1)ดูแลระบบและปรับปรุงแก้ไขระบบ ERP(Microsoft Dynamics AX 2012) Module ต่าง ๆ ให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้งานอยู่ตลอดเวลา 2)System Analysis and Design โปรแกรมต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 3)พัฒนา โปรกร...

EVEANDBOY
4 ตำแหน่ง
เงินเดือน ต่อรองได้
14 มิ.ย. 62
2 . Shop Manager ต้องการด่วน!!! ประจำสาขา SQ1,Terminal21, Terminal21พัทยา รับสมัครด่วน !
1. ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานภายในร้านฯให้เป็นไปด้วยความเรียบ ร้อย และวัตถุประสงค์ของร้านฯ 2. ส่งเสริมพัฒนาอบรมพนักงานร้าน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน 3. รับผิดชอบดูแลความเรียบร้อยของผลิต...

EVEANDBOY
หลายอัตรา
เงินเดือน สามารถต่อรองได้
14 มิ.ย. 62
3 . Buyer รับสมัครด่วน !
1. คัดเลือกสินค้า หรือแบรนด์สินค้าเพื่อให้ตรงตามกลุ่มเป้าหมายของบริษัท 2. ติดตามสินค้าและการวางแผนจากSuppliersเพื่อให้ครบตามกำหนดเวลาที่วางแผนไว้ 3.เจรจาต่อรองกับSupliersทั้งเก่าและใหม่ ในส่วนของต้น...

EVEANDBOY
เงินเดือน 30,000
14 มิ.ย. 62
4 . พนักงานบริการลูกค้า (แนะนำ/ขาย/จัดเรียง) ต้องการด่วนรับสมัครด่วน !
พนักงานบริการลูกค้า (มีหน้าที่ทั้งแคชเชียร์ / จัดเรียง และบริการลูกค้า) 1.สร้างภาพลักษณ์ที่ดีในด้านการให้บริการ รอยยิ้ม คำต้อนรับแก่ลูกค้าที่มารับบริการในสาขา 2.ดูแลให้คำแนะนำพร้อมให้ความช่วยเหลือแ...

EVEANDBOY
หลายตำแหน่ง ต้องการด่วน ทุกสาขา
เงินเดือน รายได้รวมประมาณ 15,000.- บาท (มีการสอบเพื่อปรับเงินเดือน)
14 มิ.ย. 62
5 . Graphic Designer
-ออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ -ออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ เช่น แผ่นพับ โบชัวร์ฯ

EVEANDBOY
เงินเดือน ตามตกลง
14 มิ.ย. 62
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ