JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . จป วิชาชีพ 25,000++ ตามประสบการณ์
ส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องให้ราชการ - วางแผนงานความปลอดภัยภายในโรงงาน - จัด ทำโครงสร้างและคู่มื่ที่เกี่ยวจ้องกับงานในโรงงาน และบัญทึกให้เป็นไปตามข้อกำหนดมาตรฐานให้แผนกต่างๆ ภายในบริษัทฯ รวมถึงจัดทำมา...

บริษัท เจ แอนด์ เค อินเตอร์ เนเชอรัล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 25,000++ ตามประสบการณ์
23 เม.ย. 62
2 . พนักงานฝ่ายบุคคล เริ่มต้น 20,000++ หรือ ตามประสบการณ์
-มีความรู้เรื่อง กม.แรงงาน สวัสดิการ -บันทึกเวลาเข้า-ออกของพนักงาน พร้อมรวบรวมใบลา และเอกสารต่างๆ จากหน่วยงานต้นสังกัดทุกสัปดาห์ -บันทึกใบลาต่างๆ เข้าโปรแกรม Payroll -สรุปสถิติการขาด ลา มาสาย ส่ง...

บริษัท เจ แอนด์ เค อินเตอร์ เนเชอรัล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 20,000++ หรือ ตามประสบการณ์
23 เม.ย. 62
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ