JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . หัวหน้าฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
1.วางแผนกำกับดูแล และประสานงานด้านนโยบายเกี่ยวกับงานบุคลากรขององค์กร 2.เรื่องการสรรหา การฝึกอบรม การเลื่อนขั้น โยกย้าย งานสวัสดิการ โครงสร้างเงินเดือนและค่าตอบแทน มาตรฐานตำแหน่งงานตลอดจนควบคุม...

บริษัท เอส.ดี.ทันตเวช (1988) จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
26 มิ.ย. 62
2 . ช่างซ่อมเตียงทำฟันและเครื่องมือทันตกรรม(Service Engineer)
1. ดำเนินการติดตั้งและซ่อมบำรุงเครื่องมือทันตกรรมและอุปกรณ์อื่นๆที่เกี่ยวกับสินค้าของบริษัทฯ 2. แก้ไขปัญหาการใช้งานหลังติดตั้งเครื่องให้กับลูกค้า 3. ตรวจสอบสินค้ารับเข้าและก่อนส่งมอบลูกค้า 4. วางแผ...

บริษัท เอส.ดี.ทันตเวช (1988) จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน 12,000-25,000
26 มิ.ย. 62
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ