JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่บัญชี รับสมัครด่วน !
ทำหน้าที่ในฝ่ายบัญชีด้านรับ - จ่าย บัญชีทรัพย์สิน และงานบัญชีอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

บริษัท พลังงานไทยผาสุก จำกัด
5 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์และการตกลง
18 มิ.ย. 62
2 . หัวหน้าแผนกบัญชี / สมุห์บัญชีรับสมัครด่วน !
ปิดงบการเงินประจำเดือน / ปี ตรวจสอบการบันทึกบัญชีต่างๆ นำส่งภาษีและรายงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ ตรวจสอบและควบคุมการทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชา งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา สำหร...

บริษัท พลังงานไทยผาสุก จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
18 มิ.ย. 62
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ