JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ประสานงานการตลาด
- จัดทำตารางนัดหมายของผู้จัดการฝ่ายการตลาด - จัดเตรียมและตรวจสอบเอกสารก่อนนำเสนอผู้บริหาร - บันทึกรายงานการประชุมและติดตามผลการดำเนินงานของส่วนงานต่างๆ - ดูแลต้อนรับลูกค้าและผู้มาติดต่อกับฝ่ายการตล...

บริษัท แสงชัยมิเตอร์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างและประสบการณ์
17 มิ.ย. 62
2 . พนักงานขับรถผู้บริหาร
- ขับรถรับ-ส่งผู้บริหาร ตามที่ได้รับมอบหมาย - ขับรถรับ-ส่งเอกสาร หรืออื่นๆ ตามได้รับมอบหมาย - ขับรถรับ-ส่งพนักงาน เป็นครั้งคราว - ขับรถรับ-ส่งสินค้า/ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ เก็บเช็ควางบิล เป็นครั้งคราว...

บริษัท แสงชัยมิเตอร์ จำกัด
เงินเดือน เงินเดือน+เบี้ยขยัน+OT และอื่นๆ
17 มิ.ย. 62
3 . เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ (CS) ปฏิบัติงาน BTS เพลินจิต
สังกัด บริษัท อีลิท ออฟฟิส จำกัด อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ติด BTS สถานีเพลินจิต - รับโทรศัพท์ โอนสาย ตอบคำถามเบื้องต้น - ดูแลลูกค้าที่เข้ามาติดต่อที่บริษัทฯ - งานเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง - อื่นๆตา...

บริษัท แสงชัยมิเตอร์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างและประสบการณ์
17 มิ.ย. 62
4 . Telesales (เงินเดือน+Incentive)
- รับโทรศัพท์ ติดต่อลูกค้านำเสนอสินค้าและงานบริการของบริษัททางโทรศัพท์ - ทำใบเสนอราคา, ทำเอกสารบันทึกการขาย - ติดต่อประสานงานระหว่างวิศวกรขายกับลูกค้าเพื่อเพิ่มยอดขายและนัดหมาย - สรุปรายงานการการเ...

บริษัท แสงชัยมิเตอร์ จำกัด
เงินเดือน 12,000-20,000 บาท + Incentive + เบี้ยขยัน
17 มิ.ย. 62
5 . เลขานุการผู้บริหาร/ประสานงาน
1.รับผิดชอบติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร 2.ดูแลตารางงานของผู้บริหารและติดต่อประสานงานนัดหมายระหว่างผู้บริหารและฝ่ายอื่นๆ 3.จัดเตรียมเอกสารเสนออนุมัติ และงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับงานเลขานุกา...

บริษัท แสงชัยมิเตอร์ จำกัด
เงินเดือน เงินเดือน + เบี้ยขยัน
17 มิ.ย. 62
6 . ERP Supportรับสมัครด่วน !
-ดูแล แก้ไขปัญหาระบบ ERP,ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์หรือ MIS -ดูแลงานให้อยู่ภายใต้ระบบ ISO 9001:2015 -อื่นๆ ตามได้รับมอบหมาย

บริษัท แสงชัยมิเตอร์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทและประสบการณ์
17 มิ.ย. 62
7 . หัวหน้างานซ่อมบำรุงรับสมัครด่วน !
- วางแผน,ควบคุมดูแลการปฏฺิงานของผู้ใต้บังคับบัญชา - บริหารจัดการงานก่อสร้าง,ซ่อมบำรุง ระบบไฟฟ้า,ประปา,สุขภัณฑ์ เครื่องปรับอากาศและอุปกรณ์อื่นๆ ภายในบริษัทฯ - ติดตามงาน ดูแลซ่อมบำรุงและแก้ไขปัญหาต่า...

บริษัท แสงชัยมิเตอร์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้าง+ประสบการณ์
17 มิ.ย. 62
8 . Training Engineer
-รับผิดชอบงานการเป็นวิทยากรให้ความรู้ทางด้านเทคนิคเกี่ยวกับสินค้า กับพนักงานขายและลูกค้า -จัดทำสื่อการสอน และอุปกรณ์ในการฝึกอบรม -งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท แสงชัยมิเตอร์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทและประสบการณ์
17 มิ.ย. 62
9 . Product Engineer (Team CCTV)รับสมัครด่วน !
- จัดทำโฆษณาสินค้า คิดโปรโมชั่น ผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ - วางแผนการเลือกใช้สื่อ / วางแผนการส่งเสริมการขาย - ศึกษาผลิตภัณฑ์ต่างๆให้มีความชำนาญเพื่อแนะนำฝ่ายขายหรือลูกค้าได้ชัดเจน - แก้ไขปัญหาและส...

บริษัท แสงชัยมิเตอร์ จำกัด
เงินเดือน 18,000-25,000 บ.+เบี้ยขยัน+Incentive
17 มิ.ย. 62
10 . Sales Engineer / Field Sales
- ออกพบลูกค้านำเสนอขายผลิตภัณฑ์ สินค้า,เพิ่มยอดขาย,สร้างความสนิทสนม, สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า,สร้างความต้องการในการสั่งซื้อ - หาแนวทางเพื่อเพิ่มโอกาศในการขาย - แก้ไขปัญหาหน้างานเบื้องต้นให้...

บริษัท แสงชัยมิเตอร์ จำกัด
เงินเดือน 18,000-22,000 บ. + Insentive + ค่าน้ำมัน,ค่าเสื่อม(หากใช้รถตนเอง)
17 มิ.ย. 62
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ