JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ผู้จัดการร้าน
1. รับผิดชอบและผลักดันยอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ 2. ควบคุมดูแลต้นทุนค่าใช้จ่ายให้อยู่ภายใต้งบประมาณที่กำหนด 3. กำกับดูแลการจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ให้เพียงพอ รวมถึงความสะอาดภายในร้าน 4. กำก...

บริษัท คาซา รอคคา จำกัด
เงินเดือน ตามที่ตกลง
26 มิ.ย. 62
2 . ผู้จัดการฝ่ายควบคุมงานและติดตั้ง
- บริหารจัดการถอดแบบ และจัดทำประมาณการ - บริหารจัดการตรวจสอบหน้างานให้เป็นไปตามกระบวนการตรวจสอบหน้างาน - บริหารจัดการจัดทำประมาณการค่าติดตั้งสำหรับผู้รับเหมา,จัดหาผู้รับเหมาเข้ามาดำเนินการ - บริหา...

บริษัท คาซา รอคคา จำกัด
เงินเดือน ตามที่ตกลง
26 มิ.ย. 62
3 . Digital Marketing
-วางแผนสื่อสารทางการตลาด โปรโมชั่น โฆษณา กลยุทธ์ทางการตลาด -คิด Content ในการโปรโมทสินค้าทาง Online และOffline -ดูแลทำการตลาดออนไลน์ในสื่อต่างๆ เพื่อสร้างยอดขาย และประชาัสมพันธ์ -จัดทำสื่อภาพ,วิดีโ...

บริษัท คาซา รอคคา จำกัด
เงินเดือน ตามที่ตกลง
26 มิ.ย. 62
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ