JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 

บริษัท อีซูซุ ซ.แสงมงคล อยุธยา (isuzu sor) จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามวุฒิการศึกษาและความสามารถ
25 มิ.ย. 62

บริษัท อีซูซุ ซ.แสงมงคล อยุธยา (isuzu sor) จำกัด
เงินเดือน ตามวุฒิการศึกษาและประสบการณ์
25 มิ.ย. 62

บริษัท อีซูซุ ซ.แสงมงคล อยุธยา (isuzu sor) จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
25 มิ.ย. 62
4 . ธุรการ/การตลาด
- ประสานงานต่างๆ

บริษัท อีซูซุ ซ.แสงมงคล อยุธยา (isuzu sor) จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
25 มิ.ย. 62
5 . ผู้จัดการ
บริหารงานให้เป็นไปตามเป้าหมายที่บริษัทกำหนด ดูแลบริหารจัดการงานให้เป็นไปตามระบบ

บริษัท อีซูซุ ซ.แสงมงคล อยุธยา (isuzu sor) จำกัด
เงินเดือน ตามความสามารถ/ตามโครงสร้างบริษัท
25 มิ.ย. 62
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ