JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . วิศวกรโยธาอาวุโส (สามัญ) รับสมัครด่วน !
ควบคุมงานก่อสร้างงานโครงการของบริษัทฯ

บริษัท เซ้าท์อี๊สท์เอเซียเทคโนโลยี่ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
22 มี.ค. 62
2 . วิศวกรเครื่องกล (สามัญ)
ควบคุมงานก่อสร้างงานอาคาร และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

บริษัท เซ้าท์อี๊สท์เอเซียเทคโนโลยี่ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
22 มี.ค. 62
3 . IT Supportรับสมัครด่วน !
- ดูแลระบบ Network - config windows server, Linux, Ubuntu, Centos - config อุปกรณ์ Router, Access point, Wifi, switch - ติดตั้งโปรแกรม

บริษัท เซ้าท์อี๊สท์เอเซียเทคโนโลยี่ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
22 มี.ค. 62
4 . วิศวกรสุขาภิบาล (สามัญ)
- ออกแบบหรือควบคุมงานระบบสุขาภิบาลงานอาคาร โรงงาน และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

บริษัท เซ้าท์อี๊สท์เอเซียเทคโนโลยี่ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
22 มี.ค. 62
5 . เลขานุการโครงการก่อสร้าง
- ทำหน้าที่เลขานุการโครงการในหน่วยงานก่อสร้าง - พิมพ์เอกสาร จดหมาย และรายงานต่าง ๆ ของโครงการก่อสร้าง - รวบรวม จัดส่ง และจัดเก็บเอกสาร - ติดต่อประสานงานกับผู้เกี่ยวของกับงานโครงการ - งานอื่น ๆ ตาม...

บริษัท เซ้าท์อี๊สท์เอเซียเทคโนโลยี่ จำกัด
เงินเดือน ตามแต่ตกลง
22 มี.ค. 62
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ