JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ช่างเทคนิคโยธา/ระบบ
ควบคุมงานก่อสร้างงานโครงการของบริษัทฯ

บริษัท เซ้าท์อี๊สท์เอเซียเทคโนโลยี่ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
20 มิ.ย. 62
2 . วิศวกรโยธาอาวุโส (สามัญ) รับสมัครด่วน !
ควบคุมงานก่อสร้างงานโครงการของบริษัทฯ

บริษัท เซ้าท์อี๊สท์เอเซียเทคโนโลยี่ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
20 มิ.ย. 62
3 . วิศวกรเครื่องกล (สามัญ)
ควบคุมงานก่อสร้างงานอาคาร และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

บริษัท เซ้าท์อี๊สท์เอเซียเทคโนโลยี่ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
20 มิ.ย. 62
4 . วิศวกรสุขาภิบาล (สามัญ)
- ออกแบบหรือควบคุมงานระบบสุขาภิบาลงานอาคาร โรงงาน และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

บริษัท เซ้าท์อี๊สท์เอเซียเทคโนโลยี่ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 มิ.ย. 62
5 . วิศวกรโยธา
ควบคุมงานก่อสร้างงานโครงการของบริษัทฯ

บริษัท เซ้าท์อี๊สท์เอเซียเทคโนโลยี่ จำกัด
เงินเดือน ตามแต่ตกลง
20 มิ.ย. 62
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ