เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่แนะนำสินเชื่อ
ติดต่อแนะนำสินเชื่อบุคคล ให้กลุ่มเป้าหมายของธนาคารทางโทรศัพท์ *** ไม่ใช่งานขายประกัน ***

ธนาคาร CIMB THAI
เงินเดือน รายได้+ค่าคอมฯ
18 ธ.ค. 61
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ