JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Graphic Designer (สัญญาจ้าง 4 เดือน)
- ทำ Art work ออกแบบและพัฒนาสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อออนไลน์ ทำกราฟฟิกที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการขาย - ติดต่อประสานงานกับแผนก Marketing และฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ได้งานที่ออกมาสมบูรณ์ - ประมว...

Grand Unity Development Co., Ltd.
15 มิ.ย. 62
2 . เจ้าหน้าที่โอนกรรมสิทธิ์ (ประสานงานลูกค้า)
• จัดทำ รวมรวม และตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการโอนกรรมสิทธิ์ให้ถูกต้อง • ประสานงานลูกค้า เจ้าหน้าที่ธนาคาร หน่วยงานภายในบริษัทฯ เพื่อเตรียมงานการโอน • รวบรวมและจัดส่งชุดเอกสารที่ได้จากการโอนกรรมส...

Grand Unity Development Co., Ltd.
15 มิ.ย. 62
3 . Marketing Senior Officer (เจ้าหน้าที่อาวุโสฝ่ายการตลาด)
- วางแผนจัดหาข้อมูลและกำหนดกลยุทธ์ทางการตลาด สนับสนุนงานขาย - จัดทำสื่อโฆษณา และวางแผนงบประมาณ - วิเคราะห์และค้นหาข้อมูลคู่แข่งเพื่อนำมาปรับใช้กับวิธีการเจาะตลาดเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น - ...

Grand Unity Development Co., Ltd.
15 มิ.ย. 62
4 . Senior Consultative Sales (ที่ปรึกษาการขายอาวุโส)รับสมัครด่วน !
• ดูแลงานขาย เป็นที่ปรึกษาแนะนำโครงการของบริษัทแก่ลูกค้าที่เข้าเยี่ยมชมโครงการ • รับผิดชอบการทำสัญญาซื้อขาย การจอง และประสานงานการกู้เงินธนาคาร • ประสานงานกับหน่วยงานภายในองค์กร เพื่ออำนวยความสะดวกใ...

Grand Unity Development Co., Ltd.
15 มิ.ย. 62
5 . เจ้าหน้าที่ประสานงานกรมที่ดิน (สัญญาจ้าง6เดือน)รับสมัครด่วน !
• ประสานงานโอนกรรมสิทธิ์ระหว่าง ฝ่ายโอนกรรมสิทธิ์ในแต่ละสำนักงานขายและกรมที่ดิน • รวบรวมและจัดเตรียมเอกสารโอนกรรมสิทธิ์ • เดินทางไปสำนักงานที่ดินในเขตที่เกี่ยวข้อง เพื่อประสานและอำนวยความสะดวกงานโอน...

Grand Unity Development Co., Ltd.
เงินเดือน Negotiate
15 มิ.ย. 62
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ