JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . แอดมิน (ธุรการการตลาด)
- จัดเตรียมเอกสารด้านค่าใช้จ่ายต่างๆ ของแผนก เพื่อประกอบการเบิกเงิน - ติดต่อ/ประสานงานที่เกี่ยวกับการจัดซื้อ - ตรวจสอบ จัดเก็บ เอกสารใบเสร็จรับเงิน ใบกำกับภาษี และเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ส่งให้ส่ว...

บริษัท แสงทองปิโตรเลียม จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
18 มิ.ย. 62
2 . เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย(ประจำสาขาลำลูกกา /ประจำสาขาบางใหญ่ / ประจำสาขาเชียงใหม่)
- ดูแลลูกค้าและผู้เช่าที่ต้องการเช่าอาคารหรือที่ดินเปล่า ตั้งแต่เริ่มต้น จนจบงาน - ตรวจสอบเอกสารสำหรับการเช่า เช่น สัญญา,การต่อสัญญา - จัดเก็บฐานข้อมูลของผู้เช่าและข้อมูลรายละเอียดทั้งหมด - ติดตามเ...

บริษัท แสงทองปิโตรเลียม จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
18 มิ.ย. 62
3 . พนักงานขาย (น้ำมันเชื้อเพลิง)
-ดูแลฐานลูกค้าเก่า -ผลักตันยอดขาย -เปิดฐานลูกค้าใหม่ -อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท แสงทองปิโตรเลียม จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
18 มิ.ย. 62
4 . พนักงานที่บัญชี ประจำสำนักงานใหญ่ ศรีนครินทร์
1. จัดทำเอกสารทางการบัญชี และเอกสารทางการเงิน 2. จัดเก็บข้อมูลต่างๆทางบัญชีการเงิน ลงในระบบฐานข้อมูล 4. อื่นๆ ดามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท แสงทองปิโตรเลียม จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
18 มิ.ย. 62
5 . Telesales (ประจำออฟฟิศ)
1. เสนอขายผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ 2. ให้คำแนะนำสินค้าเกี่ยวกับบริษัทฯ 3. จัดทำรายงานประกอบการขาย 4. ติดต่อประสานงานระหว่างฝ่ายขายและฝ่ายอื่นๆของบริษัทฯ 5. ทําเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการขายต่างๆ 6. อื่...

บริษัท แสงทองปิโตรเลียม จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
18 มิ.ย. 62
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ