เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 20 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . BOI IMPORT-EXPORT
1.BOI Formula submit and addition 2.Submit and Report BOI follow BOI regulation 4.Scrap process 5.Clearance import shipment and co-operate with courier/freight forwarder 6.Booking export shipment,...

บริษัท โรม อินทิเกรเต็ด ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
14 ธ.ค. 61
2 . Accounting Chief
Tax Control,BOI Coordinate with Revenue Dept.

บริษัท โรม อินทิเกรเต็ด ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
14 ธ.ค. 61
3 . Supplier Management Engineering
• Coordination with ROHM, PC, Productions for parts supply • Supplier Compliance • Supplier registration • Supplier evaluation, feedback and improvement • Support Sourcing team to audit new sup...

บริษัท โรม อินทิเกรเต็ด ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด
เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร ปทุมธานี ปทุมธานี
1 อัตรา
14 ธ.ค. 61
4 . Asst.Sect.Mgr.Purchasing
• Control Purchasing Team to meet department target. • Conduct all purchasing operation processes included sourcing material for New Product Development. • Sourcing new efficient vendors both in loc...

บริษัท โรม อินทิเกรเต็ด ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด
เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร ปทุมธานี ปทุมธานี
1 อัตรา
14 ธ.ค. 61
5 . Buyer & Purchasing Staff
• Coordination with ROHM, PC, Productions for parts supply • Negotiation with suppliers, price & cost down control • Distribute materials forecast to Rohm & supplies • PR sheet handling and che...

บริษัท โรม อินทิเกรเต็ด ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด
เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร ปทุมธานี ปทุมธานี
1 อัตรา
14 ธ.ค. 61
6 . New Graduated รับนักศึกษาจบใหม่จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ / วิทยาศาสตร์
New Graduated Engineering เปิดรับนักศึกษาจบใหม่จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขา Mechanical, Mechatronic, Control & measurement,Industrial,Electronics,Electrical,Computer,Chemical,Production,Material.

บริษัท โรม อินทิเกรเต็ด ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด
เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร ปทุมธานี ปทุมธานี
30 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
14 ธ.ค. 61
7 . Accounting & Costing Staff
- Costing Control,Fixed Assets - Strong in accounting skill,open mind - Sincerity work,high effort, friendly

บริษัท โรม อินทิเกรเต็ด ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด
เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร ปทุมธานี ปทุมธานี
2 อัตรา
14 ธ.ค. 61
8 . Engineer Spacialist (Programmer)
- VB.Net - SQL Server - Creating program for department - Creating and Modify program - Support hardware and Software - Develop Computer system/program to improve production control work. - Use ...

บริษัท โรม อินทิเกรเต็ด ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด
4 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
14 ธ.ค. 61
9 . HR Generalist (Staff)
- Providing HR tasks support to HR team in staffing, training, benefits and recruitment. - Experience (Handle Uniform, Group Insurance, Canteen,Provident fund ect.)

บริษัท โรม อินทิเกรเต็ด ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
14 ธ.ค. 61
10 . Production Control Staff
Planning & Control Production Control operation specification Document Control Stock Control

บริษัท โรม อินทิเกรเต็ด ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
14 ธ.ค. 61
11 . Engineering (Chief)
Experience Production & QC Line and Production Control Improvement Process Other assign form manager

บริษัท โรม อินทิเกรเต็ด ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
14 ธ.ค. 61
12 . Production CheifUrgently Required !
•Manage production lines. • Review operations and confer with technical or administrative staff to resolve production or processing problems. • Review processing schedules or production orders to m...

บริษัท โรม อินทิเกรเต็ด ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
14 ธ.ค. 61
13 . Asst.Sect.Manager (Production Control)
-Production plan. -Production management and solving problems in operation -People Management and Project Management. -To plan,control daily production result with good quality and meet target. ...

บริษัท โรม อินทิเกรเต็ด ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด
เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร ปทุมธานี ปทุมธานี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลลง
14 ธ.ค. 61
14 . Production Asst.Manager Urgently Required !
-Production plan. -Production management and solving problems in operation. -Cost Reduction -Process & Project Improvement -Training & Development for improvement process. -People Management and ...

บริษัท โรม อินทิเกรเต็ด ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด
เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร ปทุมธานี ปทุมธานี
3 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลลง
14 ธ.ค. 61
15 . Asst.Sect.Mgr. Purchase
-Purchasing locally and overseas -Planning & Management purchasing process

บริษัท โรม อินทิเกรเต็ด ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด
เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร ปทุมธานี ปทุมธานี
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
14 ธ.ค. 61
16 . Production ChiefUrgently Required !
- Ensuring that shift operation runs smoothly in terms of safety, quality and cost saving. - Managing the production process during their shift including supervision of operator, production process,...

บริษัท โรม อินทิเกรเต็ด ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด
เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร ปทุมธานี ปทุมธานี
1 อัตรา
14 ธ.ค. 61
17 . Quality Control Manager
- Quality Assurance - Internal Auditor - Control Standardization - Quality Management System - Customer Requirement and Support

บริษัท โรม อินทิเกรเต็ด ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด
เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร ปทุมธานี ปทุมธานี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
14 ธ.ค. 61
18 . Interpreter (Japanese)
-Translated Japanese - Thai, Thai-Japanese -Meeting, TV Conference, Line Production, office meeting, e-mail, Document, Standard Document -Support Japanese -Other assignment form Supervisor

บริษัท โรม อินทิเกรเต็ด ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด
เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร ปทุมธานี ปทุมธานี
3 อัตรา
14 ธ.ค. 61
19 . Programmer EngineeringUrgently Required !
- Develop computer system/program to improve production control work. - Creatand modify program - Support hardware and software - Other assignment form supervisor

บริษัท โรม อินทิเกรเต็ด ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด
เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร ปทุมธานี ปทุมธานี
5 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
14 ธ.ค. 61
20 . Engineer SpecialistUrgently Required !
-Construction Work -Maintenance Work -Assignment from supervisor

บริษัท โรม อินทิเกรเต็ด ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด
5 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
14 ธ.ค. 61
 พบ 20 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ