JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Marketing Executive
1.วางแผนและกำหนดกลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อนำลูกค้ากลุ่มเป้าหมายเข้าโครงการ ผ่านสื่อต่างๆ 2.ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อผลิดสื่อต่างๆที่จะสื่อสารไปยังลูกค้า 3.ประสานงานกับฝ่ายขายในการกำหนดนโยบา...

บริษัท พีซ พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
1 อัตรา
27 มิ.ย. 62
2 . ผู้จัดการโครงการ (Project Manager)
บริหารจัดการ และ ควบคุมดูแลการก่อสร้างของโครงการให้เป็นไปตามแผนงาน ทันตามเวลา มีคุณภาพได้ตามมาตรฐาน 1. วางแผนงานก่อสร้าง 2. ควบคุมงบประมาณการก่อสร้าง 3. ควบคุมคุณภาพงานก่อสร้าง 4. พิจารณาการตัดสิน...

บริษัท พีซ พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ไม่ระบุ
27 มิ.ย. 62
3 . ผู้อำนวยการฝ่ายก่อสร้าง (ด่วน)
- บริหารจัดการ และ ควบคุมดูแลการก่อสร้างของโครงการให้เป็นไปตามแผนงาน ทันตามเวลา มีคุณภาพได้ตามมาตรฐาน 1. วางแผนงานก่อสร้าง 2. ควบคุมงบประมาณการก่อสร้าง 3. ควบคุมคุณภาพงานก่อสร้าง 4. พิจารณาการตัดส...

บริษัท พีซ พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
1 อัตรา
27 มิ.ย. 62
4 . Senior Marketing Executive รับสมัครด่วน !
1.วางแผนและกำหนดกลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อนำลูกค้ากลุ่มเป้าหมายเข้าโครงการ ผ่านสื่อต่างๆ 2.ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อผลิดสื่อต่างๆที่จะสื่อสารไปยังลูกค้า 3.ประสานงานกับฝ่ายขายในการกำหนดนโยบา...

บริษัท พีซ พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
1 อัตรา
27 มิ.ย. 62
5 . เลขานุการ
- รับนโยบายและประสานงาน กับหน่วยงานต่างๆ เพื่อรวบรวมข้อมูล และรายงานต่อหัวหน้างาน - เก็บข้อมูล จัดทำสถิติ เพื่อวิเคราะห์ข้อมูล - สรุปรายงานการประชุม - จัดเตรียมเอกสารสำหรับการประชุม และเอกสารต่าง...

บริษัท พีซ พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 20,000++(ประสบการณ์)
27 มิ.ย. 62
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ