เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Project Manager
รับผิดชอบการวางแผนและบริหารโครงการ เพื่อให้โครงการที่รับผิดชอบเป็นไปตามแผนการก่อสร้างที่มีคุณภาพตามหลักวิศวกรรมและเป็นไปตามงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ -บริหารจัดการโครงการที่รับผิดชอบ -ควบคุมการก่อสร้า...

บริษัท สยามพันธุ์วัฒนา จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน N/A
11 ธ.ค. 61
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ