JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับเทคนิค
(1) ตรวจสอบและเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน (2) วิเคราะห์งานเพื่อชี้บ่งอันตราย รวมทั้งกําหนดมาตรการป้องกันและขั้นตอนการทํางานอย่างปลอดภั...

บริษัท ฟินเทคนิค จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
17 ก.ค. 62
2 . พนักงานรายวันทั่วไป
1.ปฏิบัติงานเป็นพนักงานรายวันทั่วไปในแผนกคลังสินค้า 2. มีความรู้เรื่องคลังสินค้า ระบบการจัดเก็บสินค้า มีความรอบคอบ มีหัวใจบริการ 3. เช็คสต๊อกงานได้ สามารถทำงานตากแดดได้ สุขภาพแข็งแรง 4. ช่วยกิจกรรม...

บริษัท ฟินเทคนิค จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
17 ก.ค. 62
3 . วิศวกรไฟฟ้า
- ออกแบบระบบไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์กับส่วนประกอบทางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ - ถอดแบบและประมาณราคา ระบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์กับส่วนประกอบทางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ - ความคุมแผนงานด้...

บริษัท ฟินเทคนิค จำกัด
5 อัตรา
เงินเดือน 15,000+โทร 1,000+ค่าเช่าบ้าน 2,000+ค่าวิชาชีพ1,500-3,000
17 ก.ค. 62
4 . เจ้าหน้าที่ธุรการโครงการ (Site รพ.สมเด็จเจ้าพระยา )
- รับผิดชอบงานด้านการเงิน/การตั้งเบิกผลงานผู้รับเหมา - รับผิดชอบงานด้านจัดซื้อของโครงการ - รับผิดชอบงานด้านทรัพย์สินของโครงการ - จัดทำเอกสารหน่วยงาน สรุปรายงานในส่วนงานที่รับผิดชอบ - ติดต่อประสานง...

บริษัท ฟินเทคนิค จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
17 ก.ค. 62
5 . วิศวกรโยธา
-รับผิดชอบงานโครงการก่อสร้างของบริษัทฯ -เขียนแบบ ถอดแบบ ประมาณราคา -ควบคุมคนงาน ผู้รับเหมาให้ปฏิบัติงานได้ตามแผนเวลาที่กำหนด

บริษัท ฟินเทคนิค จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน 16,000 ขึ้นไป
17 ก.ค. 62
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ