JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . พนักงานบัญชี
- จัดทำบัญชีทั่วไป - บันทึกบัญชี รับ-จ่าย และ บันทึกเอกสารประเภทต่างๆ ลงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท อิน-ซีซั่นส์ ฟู้ดส์ จำกัด
เงินเดือน ตามประสบการณ์การทำงาน
19 มิ.ย. 62
2 . เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุน
• ตรวจสอบข้อมูลการเคลื่อนไหวของสินค้า และการควบคุมสินค้าคงเหลือ • ตรวจสอบกระบวนการการรับ และการจ่ายสินค้า • ตรวจสอบสินค้าคงเหลือในระบบ Inventory • ตรวจสอบมูลค่าต้นทุนสินค้าระบบ Inventory และปรับปรุ...

บริษัท อิน-ซีซั่นส์ ฟู้ดส์ จำกัด
19 มิ.ย. 62
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ