JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่ธุรการ - รับเฉพาะคนพิการ
- จัดทำเอกสาร รายงานประจำสัปดาห์และรายเดือนตามที่ได้รับมอบหมาย - ประสานงานกับแผนกต่างๆ ในองค์กร - รับสายโทรศัพท์ และโอนสายโทรศัพท์ ไปยังแผนกต่างๆ - สนับสนุนการจัดกิจกรรมองค์กร

บริษัท แอสเซทไวส์ จำกัด
เงินเดือน ตามประสบการณ์
23 ก.ค. 62
2 . ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
- ควบคุมการบันทึกบัญชี - วางระบบและควบคุมงานในฝ่ายบัญชีให้เสร็จภายในเวลาที่กำหนด - ดูแลงานด้านต้นทุนโครงการ ควบคุม รวบรวมปันส่วนต้นทุนโครงการ - ตรวจสอบรายละเอียดประกอบงบการเงิน จัดส่งให้ผู้ตรวจสอบบ...

บริษัท แอสเซทไวส์ จำกัด
เงินเดือน ตามประสบการณ์
23 ก.ค. 62
3 . Customer Services Manager/ผู้จัดการแผนกบริการลูกค้า
- บริหาร ทีมโอนบ้าน และคอนโดมิเนียม และบริการหลังการขาย - ดูแลรับผิดชอบในการติดต่อประสานงาน และสร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้าเพื่อการตรวจสอบความเรียบร้อยของโครงการที่จะโอนให้ลูกค้าและดูแลงานด้านบริก...

บริษัท แอสเซทไวส์ จำกัด
เงินเดือน ตามประสบการณ์
23 ก.ค. 62
4 . Financial Analyst
Handling of month-end closing and analysis. Tracking financial status by monitoring variances from rlatedparty Analysing the business performance; addressing and highlighting areas to be improved. ...

บริษัท แอสเซทไวส์ จำกัด
เงินเดือน ตามประสบการณ์
23 ก.ค. 62
5 . เจ้าหน้าที่บัญชี/เจ้าหน้าที่บัญชีอาวุโส
- งานด้านบัญชีเจ้าหนี้ ลูกหนี้ , ภาษี - จัดทำเอกสารการจ่ายชำระ ตามเงื่อนไขการจ่าย เช่น รับวางบิล - จ่ายเช็ค - บันทึกรายการบัญชีโปรแกรมสำเร็จรูปในระบบบัญชี ฯลฯ

บริษัท แอสเซทไวส์ จำกัด
เงินเดือน ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
23 ก.ค. 62
6 . Sale Exucutive
ดูแลงานขาย เป็นที่ปรึกษาให้คำแนะนำโครงการของบริษัทแก่ลูกค้าที่เข้าเยี่ยมชมโครงการ - ประสานงานลูกค้า และให้บริการหลังการขาย เช่นการรับชำระเงิน ติดตามเรื่องสินเชื่อ สถาบันการเงิน - รายงานผลการติดตามลู...

บริษัท แอสเซทไวส์ จำกัด
23 ก.ค. 62
7 . เจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายการตลาด
- งานด้านเอกสารต่างๆทางตามที่ได้รับมอบหมาย - เก็บเอกสารและข้อมูลทางด้านการตลาด - ติดต่อประสานงานกับทีมต่างๆ ภายในและนอกองค์กร

บริษัท แอสเซทไวส์ จำกัด
เงินเดือน ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
23 ก.ค. 62
8 . After Sales Service
- ประสานเรื่องแจ้งซ่อมกับทางทีมช่างและผู้รับเหมา เพื่อแก้ไขงาน แจ้งซ่อมให้กับลูกค้า - ติดตามทีมช่างให้ดำเนินการตามแผนงานที่วางไว้ - แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ที่เกิดระหว่างทีมช่างกับลูกค้า - จัดทำรายงานเ...

บริษัท แอสเซทไวส์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทและขึ้นอยู่กับประสบการณ์
23 ก.ค. 62
9 . Marketing Manager
• ดูแลและทำการตลาดโครงการ แนวสูง (Condominium) และ แนวราบ • กำหนดทิศทางการตลาด และ ยอดขาย • วางแผนกลยุทธ์ในระยะสั้นและระยะยาว • บริหารงานขายให้ได้ยอดขายตามเป้าที่กำหนด • คิด Campaign การตลาดให้เ...

บริษัท แอสเซทไวส์ จำกัด
เงินเดือน ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ และตามโครงสร้างบริษัท ฯ
23 ก.ค. 62
10 . Marketing Online รับสมัครด่วน !
งานประจำวัน - ตรวจสอบ Web ,FB,E:mail ทุกโครงการว่าทำงานได้ถูกต้องจากทุก Device และสามารถชมเว็ปหลักทุกหน้าลงทะเบียนได้เสมอ - ตอบคำถาม Comment ของลูกค้าได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ประทับใจลูกค้า ประสานงานฝ...

บริษัท แอสเซทไวส์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท และประสบการณ์
23 ก.ค. 62
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ