JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ผู้ปฏิบัติงานที่มีทักษะเฉพาะทาง (Specified Skilled Woker) 特定技能Urgently Required !
ระยะเวลาสัญญาการทำงาน : 5 ปี ประเภทงานที่เปิดรับสมัครมี 3 ประเภทงาน ① ช่างตกแต่งภายใน : ประเภทMetal-made foundation construction work(鋼製下地工事作業) ② ช่างตกแต่งภายใน : ประเภทBoard finishing constructio...

TW(MOU) Manpower Co., Ltd.
ต่างประเทศ - Japan
เงินเดือน 200,000¥ขึ้นไป (Japan YEN)
12 ก.ย. 62
2 . ผู้ปฏิบัติงานทางด้านเทคนิค Technical Intern Training Program (TITP)Urgently Required !
งานเกษตร/ปลูกผัก จำนวนวันทำงาน : 21-22วัน/เดือน เวลาทำงาน : 07:50 - 17:00 น. (พัก 70 นาที) ทำงาน 5 วัน/สัปดาห์ (หยุด 2 วัน/สัปดาห์) **หากท่านใดมีความสนใจ สามารถติดต่อมาได้ทั้งทางอีเมลหรือทางโทร...

TW(MOU) Manpower Co., Ltd.
ต่างประเทศ - Japan
เงินเดือน ประมาณ 50,000 บาท (รวมOT)
12 ก.ย. 62
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ