เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 4 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Accounting Manager (Bangkok)
-Have a comprehensive technical and functional understanding of all accounting processes in use (i.e. AR, AP and general ledger) and any relevant amendments or appendices. -Review all interfaces and ...

Do Day Dream Public Company Limited
12 ธ.ค. 61
2 . หัวหน้าคลังสินค้า (WH Leader FG)
- จัดเตรียมแผนการรับ - จ่ายสินค้า - ควบคุมการเบิกจ่ายสินค้าสำเร็จรูป - ตรวจสอบความถูกต้องการเบิกจ่ายและเอกสาร - วางแผนแจกจ่ายงานภายในทีมคลังสินค้า - บริหารจัดการงานทั่วไปภายในคลังสินค้า

Do Day Dream Public Company Limited
สวนอุตสาหกรรมโรจนะอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
12 ธ.ค. 61
3 . Maintenance Manager (Rojana Ayutthaya)
Job Description • Role function support maintenance in-process and utility system. • Improve and maintain condition of the plant and overall inspection as schedules. • Supervise, inspect, correct a...

Do Day Dream Public Company Limited
สวนอุตสาหกรรมโรจนะอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
1 อัตรา
12 ธ.ค. 61
4 . พนักงานขับรถผู้บริหาร (รับส่งเย็นอากาศ - เคหะร่มเกล้า)
-รับส่งผู้บริหารชาวไทย -ที่พักบริเวณเย็นอากาศ -เวลางานปกติ วันจันทร์ถึงศุกร์ เวลา 8.00 - 18.00 น. -การเดินทางหลัก เย็นอากาศ-เคหะร่มเกล้า

Do Day Dream Public Company Limited
เงินเดือน 12,000-15,000 บาท
12 ธ.ค. 61
 พบ 4 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ