JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 4 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Finance Officer
- บริหารกระแสเงินสดของบริษัทฯ ตาม Statement ของบริษัทฯ และเสนอแผนการใช้เงินของบริษัทฯ รายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน รายไตรมาส รวมถึงการวางแผนหรือ Forecast Cash Flow ของบริษัทฯ เสนอต่อผู้บังคับบัญชา - คว...

Do Day Dream Public Company Limited
26 เม.ย. 62
2 . เจ้าหน้าที่ขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์
- ขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ จดแจ้งเครื่องสำอาง - ขึ้นทะเบียนหนังสือรับรองการขาย - ตรวจสอบคำโฆษณาบนฉลาก Artwork ทุกผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามที่กฏหมายกำหนด - ดำเนินการส่งขอความเห็นคำเคลมบนฉลาก และโฆษณา ให้ท...

Do Day Dream Public Company Limited
26 เม.ย. 62
3 . Production Supervisor
- จัดสรรพนักงานประจำไลน์ประกอบผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับแผนการผลิต - ปรับ รูปแบบ จัดวาง ไลน์ประกอบ ให้สอดคล้องกับปริมาณงานที่สั่งประกอบ - ตรวจสอบ ตรวจรับ ทวนสอบ ปริมาณ Semi Product ที่รับจากหน...

Do Day Dream Public Company Limited
สวนอุตสาหกรรมโรจนะอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
26 เม.ย. 62
4 . พนักงานบัญชีต้นทุน ประจำโรงงานโรจนะ
- ดูแลควบคุมงานด้านต้นทุน - ตรวจสอบการบันทึกรายวันของแผนกที่เกี่ยวข้อง - ตรวจนับสินค้าคงเหลือ - ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

Do Day Dream Public Company Limited
สวนอุตสาหกรรมโรจนะอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
26 เม.ย. 62
 พบ 4 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ