JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 14 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . หัวหน้าส่วน Welding Robot (จ.สระบุรี)รับสมัครด่วน !
1.วางแผนเชื่อมงาน Robot ให้ได้ตามแผน 2.วางแผนจัดเตรียมอุปกรณ์และกำลังคนที่ใช้ในการผลิต 3.จัดทำรายงานสรุปผลการเชื่อมงาน 4.ปรับปรุงและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต 5.วางแผนการทำ PM Robot

บริษัท สยามสตีล เกรตติ้งส์ จำกัด
2 อัตรา
24 มิ.ย. 62
2 . เจ้าหน้าที่บุคคล-ธุรการ สระบุรี
- สรรหา - คัดเลือก - ทำบัญชี/ค่าจ้าง - ฝึกอบรม

บริษัท สยามสตีล เกรตติ้งส์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 10,000-15,000 บาท/เดือน
24 มิ.ย. 62
3 . คนสวน (ประจำอ.หนองแค จ.สระบุรี )
ดูแลสวนหย่อมภายในโรงงาน และงานอื่นๆ

บริษัท สยามสตีล เกรตติ้งส์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 332 บาท/วัน
22 มิ.ย. 62
4 . เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ (พระราม 9)
- รับ-ต่อโทรศัพท์ - ต้อนรับผู้มาติดต่อ - ประสานงานผู้มาติดต่อกับบุคคลภายในบริษัทฯ

บริษัท สยามสตีล เกรตติ้งส์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท / ตามตกลง
22 มิ.ย. 62

บริษัท สยามสตีล เกรตติ้งส์ จำกัด
เงินเดือน 13,000 - 15,000
22 มิ.ย. 62
6 . หัวหน้าส่วนวิศวกรรม (เขียนแบบ)
- วางแผนและควบคุมการออกแบบเกรตติ้งตามลำดับของความเร่งด่วน - ออกแบบเพื่อส่งให้ลูกค้าพิจารณาและติดตามผลการอนุมัติจากลูกค้า - ควบคุมและตรวจสอบความถูกต้องของการทำ Shop Dwg. , Cutting Plan - ประสานงานติ...

บริษัท สยามสตีล เกรตติ้งส์ จำกัด
เงินเดือน 25,000 - 35,000 บาท/เดือน
22 มิ.ย. 62
7 . หัวหน้าส่วนส่วนผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป รับสมัครด่วน !
- ควบคุมการปฏิบัติงานในส่วนผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป ให้ดำเนินการถูกต้องตามมาตรฐานที่กำหนด - ควบคุม-วางแผนการจัดส่งสินค้าผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด - ควบคุมการับเข้า – เบิกจ่าย ของงานผล...

บริษัท สยามสตีล เกรตติ้งส์ จำกัด
1 อัตรา
22 มิ.ย. 62
8 . เจ้าหน้าที่ธุรการ
งานเอกสาร

บริษัท สยามสตีล เกรตติ้งส์ จำกัด
เงินเดือน 12,000 - 13,000
22 มิ.ย. 62
9 . โฟร์แมน
ควบคุมงานติดตั้ง Solar farm & Solar roof

บริษัท สยามสตีล เกรตติ้งส์ จำกัด
22 มิ.ย. 62
10 . วิศวกรไฟฟ้า(สมุทรปราการ)
งานด้านติดตั้ง Solar farm & Solar roof

บริษัท สยามสตีล เกรตติ้งส์ จำกัด
22 มิ.ย. 62
11 . พนักงานขายต่างประเทศ
ประสานงานขายลูกค้าต่างประเทศ

บริษัท สยามสตีล เกรตติ้งส์ จำกัด
22 มิ.ย. 62
12 . วิศวกรโยธา (สมุทรปราการ)
ออกแบบ / เขียนแบบงานโครงสร้าง

บริษัท สยามสตีล เกรตติ้งส์ จำกัด
22 มิ.ย. 62
13 . พนักงานเขียนแบบ/Draftman (สมุทรปราการ)
เขียนแบบงานโครงสร้างเหล็ก

บริษัท สยามสตีล เกรตติ้งส์ จำกัด
นิคมบางพลี สมุทรปราการ
4 อัตรา
22 มิ.ย. 62
14 . Sale Engineer / พนักงานขาย
- ดำเนินการทางด้านการขาย และการตลาดภายในประเทศ - ประสานงานกับลูกค้าและแผนกอื่น ๆ ภายในบริษัท - งานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

บริษัท สยามสตีล เกรตติ้งส์ จำกัด
นิคมบางพลี สมุทรปราการ
3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท / ตามตกลง
22 มิ.ย. 62
 พบ 14 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ