เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 14 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่ธุรการ แผนกจัดซื้อ
งา่นตามระบบจัดซื้อ

บริษัท สยามสตีล เกรตติ้งส์ จำกัด
เงินเดือน 13,000 บาท/เดือน
18 ม.ค. 62

บริษัท สยามสตีล เกรตติ้งส์ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
18 ม.ค. 62
3 . จป.วิชาชีพ สระบุรีรับสมัครด่วน !
วางแผนงาน จัดทำแผนงานพื่อขจัดความเสี่ยงในโรงงาน - จัดทำคู่มือความปลอดภัย พร้อมแนวทางการป้องกัน และควบคุมความเสี่ยง - จัดทำรายงานอุบัติเหตุจากการทำงานพร้อมแนวทางป้องกัน - ประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ ...

บริษัท สยามสตีล เกรตติ้งส์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
18 ม.ค. 62
4 . เจ้าหน้าที่ QC (SST)
- ตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบ-ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป - บันทึกผลการตรวจสอบคุณภาพตามระเบียบปฏิบัติที่กำหนด - ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานอย่างเคร่งครัด - รายงานผลการปฏิบัติงาน ปัญหา และข้อเสนอแน...

บริษัท สยามสตีล เกรตติ้งส์ จำกัด
5 อัตรา
18 ม.ค. 62
5 . หัวหน้าส่วนผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป รับสมัครด่วน !
- ควบคุมการปฏิบัติงานในส่วนผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป ให้ดำเนินการถูกต้องตามมาตรฐานที่กำหนด - ควบคุม-วางแผนการจัดส่งสินค้าผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด - ควบคุมการับเข้า – เบิกจ่าย ของงานผล...

บริษัท สยามสตีล เกรตติ้งส์ จำกัด
2 อัตรา
18 ม.ค. 62
6 . พนักงานขับรถ 6 ล้อ จ.สระบุรีรับสมัครด่วน !
รับผิดชอบการขับรถส่งสินค้าให้ลูกค้าตาม วัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด และดูแลบำรุงรักษารถขนส่งสินค้าเบื้องต้น

บริษัท สยามสตีล เกรตติ้งส์ จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน 10,000 บาท
18 ม.ค. 62
7 . ช่างเชื่อม ช่างกลึง ประจำจ.สระบุรีรับสมัครด่วน !
รับผิดชอบงานเชื่อมโลหะ (เหล็กเกรตติ้งส์ และโครงสร้าง)

บริษัท สยามสตีล เกรตติ้งส์ จำกัด
10 อัตรา
เงินเดือน 362 - 400 บาท /วัน
18 ม.ค. 62
8 . เจ้าหน้าที่ธุรการ ฝ่ายขายฯ
งานเอกสาร ฝ่ายขายฯ

บริษัท สยามสตีล เกรตติ้งส์ จำกัด
18 ม.ค. 62
9 . โฟร์แมน
ควบคุมงานติดตั้ง Solar farm & Solar roof

บริษัท สยามสตีล เกรตติ้งส์ จำกัด
18 ม.ค. 62
10 . พนักงานขายต่างประเทศ
ประสานงานขายลูกค้าต่างประเทศ

บริษัท สยามสตีล เกรตติ้งส์ จำกัด
18 ม.ค. 62
11 . หัวหน้าส่วน Welding Robot (จ.สระบุรี)รับสมัครด่วน !
1.วางแผนเชื่อมงาน Robot ให้ได้ตามแผน 2.วางแผนจัดเตรียมอุปกรณ์และกำลังคนที่ใช้ในการผลิต 3.จัดทำรายงานสรุปผลการเชื่อมงาน 4.ปรับปรุงและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต 5.วางแผนการทำ PM Robot

บริษัท สยามสตีล เกรตติ้งส์ จำกัด
2 อัตรา
18 ม.ค. 62

บริษัท สยามสตีล เกรตติ้งส์ จำกัด
18 ม.ค. 62
13 . Sale Engineer / พนักงานขาย
- ดำเนินการทางด้านการขาย และการตลาดภายในประเทศ - ประสานงานกับลูกค้าและแผนกอื่น ๆ ภายในบริษัท - งานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

บริษัท สยามสตีล เกรตติ้งส์ จำกัด
นิคมบางพลี สมุทรปราการ
3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท / ตามตกลง
18 ม.ค. 62
14 . ผู้จัดการฝ่ายขาย
- ตั้งเป้าหมายการขายประจำปีและแผนระยะยาว - เสนอแนะแผนการตลาด ทั้งภายในและต่างประเทศ - ควบคุมการเก็บเงินและการปล่อยสินเชื่อ - ควบคุมการปฏิบัติงานและพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชารวมทั้งการแต่งตั้ง-โยกย้าย ...

บริษัท สยามสตีล เกรตติ้งส์ จำกัด
นิคมบางพลี สมุทรปราการ
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท/ตามตกลง
18 ม.ค. 62
 พบ 14 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ