JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 14 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ผู้ช่วยวางแผนการผลิต (หนองแค จังหวัดสระบุรี)รับสมัครด่วน !
รับผิดชอบงานวางแผนการผลิตโรงงานทุกขั้นตอน

บริษัท สยามสตีล เกรตติ้งส์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 20,000-25,000 บาท
21 มี.ค. 62
2 . Industrial Engineer ( ด่วน )
- Control Project, Production Plan, Control Raw Material , Design plan for examine product - Able to Update Progress and Status, Trouble, Downtime until to corrective action report to manager by dai...

บริษัท สยามสตีล เกรตติ้งส์ จำกัด
เงินเดือน ตามประสบการณ์
21 มี.ค. 62
3 . หัวหน้าส่วนคลังและจัดส่ง FG จ.สระบุรีรับสมัครด่วน !
* รับผิดชอบการวางแผนควบคุมการรับ การจัดเก็บ การเบิกจ่าย วัตถุดิบ และสินค้าสำเร็จรูป เพื่อการผลิต และการจัดส่ง * รับผิดชอบการวางแผน ควบคุม รถขนส่งสินค้า เพื่อให้ลูกค้ารับสินค้า ถูกต้องตรงตามเงื่อนไข แ...

บริษัท สยามสตีล เกรตติ้งส์ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน 30,000 บาท ขึ้นไป
21 มี.ค. 62

บริษัท สยามสตีล เกรตติ้งส์ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน 12,000-15,000 บาท
21 มี.ค. 62
5 . หัวหน้าส่วนวิศวกรรม (เขียนแบบ)
- วางแผนและควบคุมการออกแบบเกรตติ้งตามลำดับของความเร่งด่วน - ออกแบบเพื่อส่งให้ลูกค้าพิจารณาและติดตามผลการอนุมัติจากลูกค้า - ควบคุมและตรวจสอบความถูกต้องของการทำ Shop Dwg. , Cutting Plan - ประสานงานติ...

บริษัท สยามสตีล เกรตติ้งส์ จำกัด
เงินเดือน 25,000 - 35,000 บาท/เดือน
21 มี.ค. 62
6 . หัวหน้าส่วนบริหารการผลิต
- จัดเตรียมวัตถุดิบที่มีคุณภาพให้เพียงพอกับการผลิต - ควบคุม Min. Stock & max. Stock ของวัสดุสิ้นเปลือง และ Spare Parts ที่จำเป็นในการผลิต - ควบคุมการเบิก-จ่าย วัสดุสิ้นเปลือง และ Spare Parts ที่ใช...

บริษัท สยามสตีล เกรตติ้งส์ จำกัด
1 อัตรา
21 มี.ค. 62
7 . เจ้าหน้าที่ธุรการ
งานเอกสาร

บริษัท สยามสตีล เกรตติ้งส์ จำกัด
เงินเดือน 12,000 - 13,000
21 มี.ค. 62
8 . โฟร์แมน
ควบคุมงานติดตั้ง Solar farm & Solar roof

บริษัท สยามสตีล เกรตติ้งส์ จำกัด
21 มี.ค. 62
9 . วิศวกรไฟฟ้า(สมุทรปราการ)
งานด้านติดตั้ง Solar farm & Solar roof

บริษัท สยามสตีล เกรตติ้งส์ จำกัด
21 มี.ค. 62
10 . พนักงานขายต่างประเทศ
ประสานงานขายลูกค้าต่างประเทศ

บริษัท สยามสตีล เกรตติ้งส์ จำกัด
21 มี.ค. 62
11 . วิศวกรโยธา (สมุทรปราการ)
ออกแบบ / เขียนแบบงานโครงสร้าง

บริษัท สยามสตีล เกรตติ้งส์ จำกัด
21 มี.ค. 62

บริษัท สยามสตีล เกรตติ้งส์ จำกัด
21 มี.ค. 62
13 . พนักงานเขียนแบบ/Draftman (สมุทรปราการ)
เขียนแบบงานโครงสร้างเหล็ก

บริษัท สยามสตีล เกรตติ้งส์ จำกัด
นิคมบางพลี สมุทรปราการ
4 อัตรา
21 มี.ค. 62
14 . Sale Engineer / พนักงานขาย
- ดำเนินการทางด้านการขาย และการตลาดภายในประเทศ - ประสานงานกับลูกค้าและแผนกอื่น ๆ ภายในบริษัท - งานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

บริษัท สยามสตีล เกรตติ้งส์ จำกัด
นิคมบางพลี สมุทรปราการ
3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท / ตามตกลง
21 มี.ค. 62
 พบ 14 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ