JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 90,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . วิศวกรเครื่องกล(ระบบประกอบอาคาร)
1.ควบคุมงานให้เป็นไปตามข้อกำหนดทางวิศวกรรม 2.วางแผนงานร่วมกับทีมงานให้สอดคล้องกับแผนงานหลัก 3.ประสานงาน จัดสรรงานให้กับทีมงานและผู้รับเหมา 4.ตรวจสอบและติดตามการทำงานของ โฟร์แมน/ผู้รับเหมา ให้ได้มา...

บริษัท บี.เอส.แมคคานิค วิศวกรรม จำกัด
เงินเดือน ตามความสามารถ
20 ก.พ. 62
2 . Draftman
1.จัดทำShop Drawing ระบบปรับอากาศ ระบบไฟฟ้า สุขาภิบาลและดับเพลิง ตามที่วิศวกรหน้างานร่างมาให้ 2.จัดทำแบบAs built หลังจากงานติดตั้งแล้วเสร็จให้ตรงกับหน้างงานจริง

บริษัท บี.เอส.แมคคานิค วิศวกรรม จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน ตามความสามารถ ตามตกลง
20 ก.พ. 62
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ