JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 4 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ช่างซ่อมบำรุง
1.วางแผนการบริหารงานซ่อมบำรุงให้มีประสิทธิภาพสูงสุด 2.รับผิดชอบการซ่อมบำรุง เพื่อสนับสนุนให้กระบวนการผลิต ให้เป็นไปตามเป้าหมาย หรือแผนงานที่วางไว้ (กรณีเครื่องจักรเสียหาย) 3.จัดทำประวัติการซ่อมบำรุง...

บริษัท ไทยสตาร์ โพลีฟิล์ม จำกัด
เงินเดือน 10,500 - 15,000
26 มิ.ย. 62
2 . พนักงานขับรถ 6 ล้อ
1.ดูแลรักาารถ ทำความสะอาดทั้งภายใน และภายนอก 2.การจัดเรียงสินค้าขึ้น-ลง รถขนส่งด้วยความระมัดระวังไม่ให้เกิดความเสียหาย ตรวจสอบจำนวนให้ถูกต้องตามเอกสารในจัดส่งสินค้าทุกครั้งก่อนส่งมอบให้ลูกค้า 3.ตรวจ...

บริษัท ไทยสตาร์ โพลีฟิล์ม จำกัด
เงินเดือน 10,000 -14,000
26 มิ.ย. 62
3 . พนักงานขับรถขนส่ง
1.ดูแลรักษาทำความสะอาดรถ ทั้งภายในและภายนอก 2.การจัดเรียนงสินค้าขึ้น - ลง รถขนส่งด้วยความระมัดระวัง ไม่ให้เกิดความเสียหาย ตรวจสอบจำนวนให้ถูกต้องตามเอกสารใบจัดส่งสินค้า ทุกครั้งก่อนส่งมอบให้ลูกค้า 3....

บริษัท ไทยสตาร์ โพลีฟิล์ม จำกัด
เงินเดือน 10,000 - 14,000
26 มิ.ย. 62
4 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย
1. รับคำสั่งซื้อจากลูกค้า และตรวจสอบข้อมูลรายละเอียดการสั่งซื้อ 2. ทำเอกสารใบเสนอราคา ตรวจสอบ Spec สินค้า 3. ตรวจสอบการสรุปผลการประเมินความพึงพอใจลูกค้า 4. การวางแผนตามดิวที่ลูกค้าต้องการ 5. อื่นๆ...

บริษัท ไทยสตาร์ โพลีฟิล์ม จำกัด
เงินเดือน 10,000 - 15,500 (ค่าค่อมอยู่ที่ความสามารถ)
26 มิ.ย. 62
 พบ 4 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ