JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 30 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ผู้จัดการร้าน/พนักงานขาย Dohome Express ( ประจำบางพลี )
เปิดรับตำแหน่งงานดังนี้ 1.ผู้จัดการร้าน 1 ตำแหน่งงาน เงินเดือน 20,000 - 22,000 บาท + ค่าคอมมิชชั่น 2.ผู้ช่วยผู้จัดการร้าน 1 ตำแหน่งงาน เงินเดือน 16,000 บาท + ค่าคอมมิชชั่น 3.พนักงานประจำร้าน ...

บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท + ค่าคอมมิชชั่น
26 พ.ค. 62
2 . ผู้จัดการร้าน/พนักงานขาย Dohome Express ( ประจำจรัญสนิทวงศ์ )
เปิดรับตำแหน่งงานดังนี้ 1.ผู้จัดการร้าน 1 ตำแหน่งงาน เงินเดือน 20,000 - 22,000 บาท + ค่าคอมมิชชั่น 2.ผู้ช่วยผู้จัดการร้าน 1 ตำแหน่งงาน เงินเดือน 16,000 บาท + ค่าคอมมิชชั่น 3.พนักงานประจำร้าน ...

บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท + ค่าคอมมิชชั่น
26 พ.ค. 62
3 . ผู้จัดการร้าน/พนักงานขาย Dohome Express (ประจำสาธร)
- ดูแลบริการลูกค้าที่เข้ามาซื้อสินค้า - ให้คำแนะนำพร้อมเชียร์ขายสินค้า - ชำระค่าสินค้า - จัดเรียงสินค้า **เปิดรับตำแหน่งงานดังนี้** 1.ผู้จัดการร้าน 1 ตำแหน่งงาน เงินเดือน 20,000 - 22,0...

บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท + ค่าคอมมิชชั่น
26 พ.ค. 62
4 . เจ้าหน้าที่ประสานงานการตลาดและข้อมูลผลิตภัณฑ์
1. ประสานงานข้อมูลการตลาดและข้อมูลผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของบริษัทเพื่อนำมาเขียนสรุป เขียน Script พร้อมจัดทำคู่มือการทำงานต่างๆ ลงในระบบ 2. เป็นที่ปรึกษาเบื้องต้นทางด้านการบริการข้อมูลต่างๆ ให้กับหัวหน้างาน...

บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)
26 พ.ค. 62
5 . เจ้าหน้าที่การเงินประจำฝ่ายขาย (สาขาเพชรเกษม)
1. รับชำระเงินตามบัตรคิวหรือใบสั่งขาย โดยการจ่ายสดหรือจ่ายผ่านบัตรเครดิต 2. การรับเงินล่วงหน้าจากลูกค้าเครดิตที่เป็นสมาชิกของบริษัท 3. ทำจ่ายเงินคืนขายสด ในโปรแกรม SAP และโปรแกรม DD 4. คีย์รับชำระเ...

บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)
5 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
26 พ.ค. 62
6 . ผู้จัดการฝ่ายคลังสินค้า (ประจำสาขาเพชรเกษม)
1.กำหนดแผนงาน บริหารจัดการ และเป้าหมายในการทำงาน ของคลังสินค้า เพื่อมอบหมายงานให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา 2.ควบคุม ดูแล การบริหารงานลงสินค้า งานสร้างตำแหน่งเก็บสินค้า งานโอนสินค้าชำรุด งานแปรสภาพสินค้า ง...

บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
26 พ.ค. 62
7 . ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายค้าปลีก ระดับ Division
1. ควบคุม กำกับ ดูแลความเรียบร้อยของพื้นที่ในด้านต่างๆ ของทุกแผนกในฝ่ายค้าปลีก ยกเว้น แผนกโคมไฟตกแต่ง เฟอร์นิเจอร์ เครื่องครัว-บานซิงค์ และแผนกสุขภัณฑ์กระเบื้อง 2. ควบคุม กำกับ ดูแลการจัดเรี...

บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
26 พ.ค. 62
8 . Sale เครื่องใช้ไฟฟ้า (ประจำภาคกลางและภาคอีสาน)
1.ดำเนินการขายเครื่องใช้ไฟฟ้าให้ได้ตามเป้าที่กำหนด 2.ดำเนินการเปิดการขายและปิดการขายสินค้า โดยผ่านกระบวนการเชิญชวนลูกค้า จากการลงพื้นที่หาลูกค้าโดยตรง 3.ติดตามกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย กลุ่มลูกค้ารายเก่า ...

บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
เงินเดือน สามารถเจรจาต่อรองได้+ค่าคอมมิชชั่น
26 พ.ค. 62
9 . Sale เครื่องมือช่าง (เชียงใหม่)
1.ดำเนินการขายเครื่องมือช่างให้ได้ตามเป้าที่กำหนด 2.ดำเนินการเปิดการขายและปิดการขายสินค้า โดยผ่านกระบวนเชิญชวนลูกค้า จากการลงพื้นที่หาลูกค้าโดยตรง 3.ติดตามกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย กลุ่มลูกค้ารายเก่า และห...

บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
เงินเดือน สามารถเจรจาต่อรองได้+ค่าคอมมิชชั่น
26 พ.ค. 62
10 . Sale เครื่องมือช่าง (ประจำสาขาอุดร/ขอนแก่น) ด่วนมาก
1.ดำเนินการการขายเครื่องมือช่างให้ได้ตามเป้าที่กำหนด 2.ดำเนินการเปิดการขายและปิดการขายสินค้า โดยผ่านกระบวนการเชิญชวนลูกค้า จากการลงพื้นที่หาลูกค้าโดยตรง 3.ติดตามกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย กลุ่มลูกค้ารายเก่...

บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
เงินเดือน สามารถเจรจาต่อรองได้+ค่าคอมมิชชั่น
26 พ.ค. 62
11 . เจ้าหน้าที่พัฒนาหลักสูตร (ด่วน)
1. ดำเนินการพัฒนาหลักสูตรความรู้ และการปฏิบัติงานต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 2. จัดทำคู่มือ,ข้อสอบ และ ตรวจข้อสอบในการทำงานต่าง ๆ ของพนักงาน 3. ถ่ายทอดความรู้ฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ ที่พัฒนาขึ้น...

บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)
26 พ.ค. 62
12 . เจ้าหน้าที่ขายทางโทรศัพท์/Telesales (ประจำสาขาเพชรเกษม)
1.เสนอขายสินค้ากับลูกค้าทางโทรศัพท์ 2.ให้ข้อมูลสินค้าและคำแนะนำสินค้ากับลูกค้าที่เข้ามาติดต่อที่หน้าร้านหรือทางโทรศัพท์ 3.ประสานงานทางด้านการขาย 4.ดูแลสินค้าประเภทวัสดุก่อสร้าง

บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)
10 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท + ค่าคอมมิชชั่น
26 พ.ค. 62
13 . Sale ธุรกิจวัสดุก่อสร้าง (ประจำสาขาเพชรเกษม)
1.งานหาลูกค้า 1.1.หาข้อมูลลูกค้า (ทางอินเตอร์เน็ต / เยลโล่เพจเจจ / พนักงานของซัพพลายเออร์) 1.2.นำข้อมูลมาจัดกลุ่มประเภท พื้นที่ ระยะทางของลูกค้า 1.3.วางแผนและนัดหมายการเข้าพบลูกค้า 1.4.เตรียมนามบั...

บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
26 พ.ค. 62
14 . เจ้าหน้าที่IT Support (ประจำสาขาเพชรเกษม)
1. ติดตั้ง ดูแล ตรวจสอบ บำรงุรักษา และแก้ไขปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับระบบ Network ,ระบบคอมพิวเตอร์ และระบบโทรศัพท์ ทั้งหมดภายในองค์กรให้สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพสูงสุด 2. ...

บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
26 พ.ค. 62
15 . เจ้าหน้าที่ข้อมูลเวลา (ประจำสาขาเพชรเกษม)
1. กำกับ ตรวจสอบ ดูแล ติดตาม การปฏิบัติงานของพนักงานให้เป็นไปตามมาตรฐานประจำวัน และแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน 2. รับแจ้งและตรวจสอบดำเนินการแก้ไขความผิดพลาดที่เกี่ยวกับค่าจ้าง 3. ติดต่อ ประส...

บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
26 พ.ค. 62
16 . เจ้าหน้าที่บุคคล (ประจำสาขาเพชรเกษม) รับสมัครด่วน !
เปิดรับตำแหน่งงานเจ้าหน้าที่บุคคล จำนวน 2 อัตราดังนี้ 1.เจ้าหน้าที่บุคคล (สรรหาว่าจ้างและประเมินผล) จำนวน 1 อัตรา ทำหน้าที่ สรรหาพนักงานภายในระยะเวลาที่กำหนด และงานฝึกอบรมต่างๆ 2.เจ้าหน้าที...

บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
26 พ.ค. 62
17 . ผู้จัดการแผนกเครื่องใช้ภายในบ้าน (ประจำสาขารังสิต)
1. บริหาร จัดการ ควบคุม ดูแลงานในแผนกเครื่องใช้ภายในบ้าน และดูแลยอดขาย ให้ได้ตามเป้าที่บริษัทฯ กำหนด 2. กำกับ ควบคุม ดูแล การทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชา ติดตามผลการปฏิบัติงาน และประเมินผล 3. ให้บ...

บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
26 พ.ค. 62
18 . ผู้จัดการแผนกขายในค้าปลีก (ประจำสาขาเพชรเกษม) ด่วนมากๆๆ
บริษัทดูโฮมจำกัด (มหาชน ) ดำเนินการขายวัสดุก่อสร้างครบวงจร เร็วๆนี้ทำการเปิดสาขาใหม่ได้แก่สาขาเพชรเกษม และมีความต้องการพนักงานรุ่นใหม่ไฟแรงรักในงานขาย มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับครอบครัวดูโฮม โดยเปิดรับ ...

บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)
10 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท + ค่าคอมมิชชั่น
26 พ.ค. 62
19 . ผู้จัดการแผนกสุขภัณฑ์และกระเบื้อง ประจำสาขา
1. บริหาร จัดการ ควบคุม ดูแลงานในแผนกสุขภัณฑ์+กระเบื้อง และดูแลยอดขาย ให้ได้ตามเป้าที่บริษัทฯ กำหนด 2. กำกับ ควบคุม ดูแล การทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชา ติดตามผลการปฏิบัติงาน และประเมินผล 3. ให้บร...

บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
26 พ.ค. 62
20 . เจ้าหน้าที่ข้อมูลสินค้า-Ecommerce(ประจำสำนักงานใหญ่ดินแดง)
1. ตรวจสอบและจัดทำ ความถูกต้องของหมวดหมู่สินค้า ก่อนขึ้นเว็ปไซด์ 2. ตรวจสอบและจัดทำ ความเหมาะสมของคำ ชื่อ และ Keyword ของหมวดหมู่สินค้า 3. จัดทำหมวดสินค้าที่ถูกต้องและครบคลุม ให้สอดคล้องและง่ายต่อก...

บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
26 พ.ค. 62
21 . เจ้าหน้าที่บัญชีทรัพย์สิน (ประจำสำนักงานใหญ่ดินแดง)
1. ตรวจสอบ ควบคุม ดูแลทรัพย์สินของบริษัท พร้อมทั้งบันทึกบัญชีให้ถูกต้อง ครบถ้วนตามหลักบัญชี 2. ติดต่อ ประสานงานต่างๆ กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 3. รายงานผลการปฏิบัติให้แก่ผู้บังคับบัญชารับทราบ 4. ง...

บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
26 พ.ค. 62
22 . เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สิน (สำนักงานใหญ่ดินแดง)
- ติดตามการชำระเงินของลูกค้าให้ตรงตามรอบที่บริษัทกำหนด - ออกพบลูกค้าที่เกินกำหนดชำระ - ประจำสำนักงานอุบลราชธานี1 อัตรา - สำนักงานใหญ่ดินแดง 4 อัตรา

บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
26 พ.ค. 62
23 . Customer Development Manager(ประจำสาขาอุบลฯ,บางบัวทอง,บางนา-ตราด)
1.วิเคราะห์และปรับปรุงพัฒนาช่องทางในการพัฒนาลูกค้า 2.วางแผน จัดทำฐานข้อมูล จัดระบบลูกค้า และค้นหาความต้องการของลูกค้าแต่ละกลุ่มเพื่อนำเสนอขายสินค้า และโครงการก่อสร้างต่าง ๆ 3.พัฒนาช่องทางในการสร้างโ...

บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
26 พ.ค. 62
24 . เจ้าหน้าที่พัฒนาระบบ รับสมัครด่วน !
1.วิเคราะห์ และพัฒนาระบบโปรแกรม SAP และโปรแกรมอื่นๆของบริษัท เพื่อให้สามารถรองรับการดำเนินการของธุรกิจได้เป็นอย่างดี 2.ติดตาม ตรวจสอบการใช้งานของระบบที่ทำการพัฒนา พร้อมแก้ไขให้เกิดความสมบูรณ์ในการใช...

บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท/ประสบการณ์
26 พ.ค. 62
25 . ผู้แทนขาย (กรุงเทพ-ปริมณฑล-สาขาต่างจังหวัด) รับสมัครด่วน !
1.งานหาลูกค้า 1.1.หาข้อมูลลูกค้า (ทางอินเตอร์เน็ต / เยลโล่เพจเจจ / พนักงานของซัพพลายเออร์) 1.2.นำข้อมูลมาจัดกลุ่มประเภท พื้นที่ ระยะทางของลูกค้า 1.3.วางแผนและนัดหมายการเข้าพบลูกค้า 1.4.เตรียมนามบั...

บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
26 พ.ค. 62
26 . ผู้จัดการ / ธุรการ/ พนักงานขาย ฯลฯ สาขาเพชรเกษม (สาขาเปิดใหม่) รับสมัครด่วน !
ดูโฮม สาขาเพชรเกษม(สาขาเปิดใหม่)เปิดรับพนักงานหลายอัตราดังนี้ 1.ผู้จัดการแผนกขายสินค้า วุฒิป.ตรี จำนวน 15 อัตรา 2.ผู้จัดการคลังสินค้า วุฒิป.ตรี จำนวน 3 อัตรา 3.ผู้จัดการโซนคลังสิน...

บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
26 พ.ค. 62
27 . ผู้เเทนขายกระเบื้องและสุขภัณฑ์ ประจำทุกสาขา
1.หาลูกค้า แนะนำสินค้าและการบริการของบริษัท 2.นำเสนอสิทธิประโยชน์และเชิญชวนลูกค้า 3.งานติดตามหลังการขาย 4.งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)
10 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
26 พ.ค. 62
28 . โปรแกรมเมอร์ (ประจำสำนักงานใหญ่ดินแดง) รับสมัครด่วน !
1. ควบคุม ดูแล พัฒนาโปรแกรมเว็บไซด์ ของบริษัท เพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจ และการปฏิบัติงานของพนักงาน 2.ตรวจสอบ ติดตามการใช้งานโปรแกรมว่ามีความสมบูรณ์ดีหรือไม่ 3.แก้ไขปัญหาโปรแกรม หรือปัญหาต่า...

บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
26 พ.ค. 62
29 . ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล (Dohome Express )
1. ควบคุมดูและตรวจสอบและบริหารจัดการงานสรรหาว่าจ้าง/งานฝึกอบรม/งานสวัสดิการและงานข้อมูลเวลาให้เป็นไปตามนโยบายที่บริษัทกำหนดไว้ 2. มอบหมายงาน ติดตามงาน ผู้ใต้บังคับบัญชาเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมาย 3. ปร...

บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามตกลง
26 พ.ค. 62
30 . เจ้าหน้าที่แผนกสินเชื่อ รับสมัครด่วน !
1. กำหนดกลยุทธ์ และแผนงานในแผนกสินเชื่อ ให้สอดคล้องกับระเบียบ ข้อบังคับ ของบริษัทฯ และกฎหมายในปัจจุบัน 2. ดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติงาน ตามผู้บังคับบัญชาบังคับบัญชา และติดตามผล 3. วิเคราะห์...

บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
26 พ.ค. 62
 พบ 30 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ