JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ธุรการ สโตร์
- บันทึกข้อมูล การเบิกจ่ายวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง - ต้องใช้โปรแกรม Excel ได้คร่อง

บริษัท วรวิสิฎฐ์ จำกัด
4 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามความสามารถ
27 มิ.ย. 62
2 . หัวหน้าฝ่ายบุคคล
- จัดทำเงินเดือน ด้วยโปรแกรม E-Business - ดูแลบริหารจัดการบุคคลากร - สรรหา-ว่าจ้้าง พนักงานใหม่ - แรงงานต่างด้าว - อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท วรวิสิฎฐ์ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
27 มิ.ย. 62
3 . พนักงานจัดซื้อรับสมัครด่วน !
-จัดซื้อจัดหาวัสดุ-อุปกรณ์สำหรับงานก่อสร้าง -จัดทำใบสั่งซื้อ เปรียบเทียบราคาและเงื่อนไข -มีทักษะการเจราจาต่อรอง และประสานงานได้ดี -ประสานงานกับฝ่ายโครงการ จัดทำแผนการสั่งซื้อวัสดุต่างๆ

บริษัท วรวิสิฎฐ์ จำกัด
เงินเดือน 15,000-20,000 ตามประสบการณ์
27 มิ.ย. 62

บริษัท วรวิสิฎฐ์ จำกัด
หลายอัตรา
27 มิ.ย. 62
5 . วิศวกรสนาม
วางแผนงานและควบคุมงานที่ได้รับมอบหมายในการก่อสร้างให้บรรลุตามเป้าหมาย ตรวจสอบวิธีการทำงานและคุณภาพผลงานของผู้รับเหมา ควบคุมงานให้เป็นไปตามแผนงานและงบประมาณที่กำหนด แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าและประสานงานทุ...

บริษัท วรวิสิฎฐ์ จำกัด
เงินเดือน ตามประสบการณ์
27 มิ.ย. 62
6 . วิศวกรงานระบบ
-วางแนวทางการทำงาน ระบบไฟฟ้า,ประปา,สื่อสารและอื่นๆ ตามแผนงาน -ตรวจสอบความถูกต้อง -กำหนดเป้าหมายในการทำงานให้ทันตามกำหนด -มีความรับผิดชอบในการทำงานเป็นทีมงาน

บริษัท วรวิสิฎฐ์ จำกัด
เงินเดือน 20,000-40,000.-
27 มิ.ย. 62
7 . วิศวกรสำนักงาน OEรับสมัครด่วน !
- รอบคอบ อดทน หากมีประสบการณ์ในบริษัทที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างและผู้รับเหมาก่อสร้างอาคารสูงของหน่วยงานราชการจะพิจารณาเป็นพิเศษ - สามารถวางแผนงานก่อสร้างและประสานงานฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้ดี จนบรร...

บริษัท วรวิสิฎฐ์ จำกัด
เงินเดือน 25,000-60,000.-
27 มิ.ย. 62
8 . รองผู้จัดการโครงการ งานสถาปัตย์
- ควบคุม กำกับ ดูแลความเรียบร้อยและสามารถดำเนินการก่อสร้างของโครงการที่ได้รับมอบหมายให้บรรลุวัตถุประสงค์ แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนด - ติดตามและรายงานความคืบหน้าโครงการ - รายงานสรุปการก่อสร้างและประเ...

บริษัท วรวิสิฎฐ์ จำกัด
เงินเดือน 60,000-120,000 (ตามความสามารถ)
27 มิ.ย. 62
9 . รองผู้จัดการโครงการ งานโครงสร้าง
- ควบคุม กำกับ ดูแลความเรียบร้อยและสามารถดำเนินการก่อสร้างของโครงการที่ได้รับมอบหมายให้บรรลุวัตถุประสงค์ แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนด - ติดตามและรายงานความคืบหน้าโครงการ - รายงานสรุปการก่อสร้างและป...

บริษัท วรวิสิฎฐ์ จำกัด
เงินเดือน 80,000-150,000 (ตามความสามารถ)
27 มิ.ย. 62
10 . ผู้จัดการฝ่ายบริหารงานก่อสร้าง
• Co-Ordinator ประสานงานกับโครงการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดทำแผนงาน, งบประมาณก่อสร้างและแผนจัดซื้อ จัดจ้างวัสดุ,จัดหาผู้รับเหมา,เครื่องจักร โครงการก่อสร้างอาคารสูง • บริหารงานก่อสร้าง,ควบคุม...

บริษัท วรวิสิฎฐ์ จำกัด
เงินเดือน 90,000-150,000 (ตามประสบการณ์)
27 มิ.ย. 62
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ