JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่บัญชีสต็อก
บันทึกการเข้า-ออกของสินค้า,สรุปรายงานสินค้าคงเหลือประจำสัปดาห์ ประสานงานกับแผนกขาย,จัดส่งและคลังสินค้า จัดเก็บเอกสารสต็อกและงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ลีฟู้ดส์ จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามตกลง
15 มิ.ย. 62
2 . ผู้ช่วยผู้บริหาร/เลขานุการ
ผู้ช่วยผู้บริหาร,ประสานงานระหว่างแผนก และ นัดหมายบุคคลภายนอก,พิมพ์และ จัดเตรียมเอกสารต่างๆ,ติดต่อราชการ,สั่งซื้อวัสดุอุปกรณ์ทั่วไป, อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย สวัสดิการ : ประกันสังคม สวัสดิการอื่นๆ : ...

บริษัท ลีฟู้ดส์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
15 มิ.ย. 62
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ