JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . วิศวกรฝ่ายผลิต /Production Engineer
- จัดเตรียมพนักงานและเครื่องให้พร้อมสำหรับการผลิต รวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต, วิเคราะห์การผลิต, การแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในไลน์การผลิต, ปรับปรุงเครื่องจักรและกำลังคนในการผลิตให้มีประสิทธิภาพ...

บริษัท บี.เค. เม็ททอลชีท (รามคำแหง) จำกัด
เงินเดือน 20,000 บาทขึ้นไป
22 ก.ค. 62
2 . เจ้าหน้าที่เขียนแบบ
- ถอดแบบ เขียนแบบโครงสร้างและสถาปัตย์ - เขียนแบบด้วย Auto Cad เพื่อการก่อสร้างได้

บริษัท บี.เค. เม็ททอลชีท (รามคำแหง) จำกัด
เงินเดือน 15,000 บาทขึ้นไป
22 ก.ค. 62
3 . สมุหบัญชีรับสมัครด่วน !
-ดูแลจัดทำเอกสารด้านบัญชี ใบสำคัญรับ-จ่าย -กระทบยอดแยกประเภท -ดูแลทะเบียนทรัพย์สิน -เงินสดย่อย -ปิดงบการเงิน -จัดทำเอกสารเพื่อยื่นภาษีสรรพากร -รับผิดชอบงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท บี.เค. เม็ททอลชีท (รามคำแหง) จำกัด
เงินเดือน 35,000 บาทขึ้นไป
22 ก.ค. 62
4 . พนักงานฝ่ายผลิต และฝ่ายเทคนิครับสมัครด่วน !
- เตรียมการผลิต และควบคุมการผลิตสินค้าในส่วนงานให้เป็นไปตามแผนงานอย่างมีประสิทธิภาพ - ควบคุมและติดตามการใช้ทรัพยากรในการผลิตให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุด - ควบคุมและตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานในแต่...

บริษัท บี.เค. เม็ททอลชีท (รามคำแหง) จำกัด
เงินเดือน 12,000 บาทขึ้นไป
22 ก.ค. 62
5 . พนักงานขายโครงการ
- ขาย Metal Sheet และสินค้าประเภทเหล็กขึ้นรูป - ออกตลาดติดต่อหาลูกค้าใหม่ และดูแลลูกค้าที่รับผิดชชอบ - ทำรายงานการเยี่ยมลูกค้ารายวัน รายละเอียดข้อมูล ปัญหาต่างๆของลูกค้า - ทำใบเสนอราคา ติดตามงานจนก...

บริษัท บี.เค. เม็ททอลชีท (รามคำแหง) จำกัด
เงินเดือน 15,000 บาทขึ้นไป (มีค่าดูแลรถ และค่าน้ำมันให้)
22 ก.ค. 62
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ