JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 4 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ช่างไฟฟ้า
ซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า

บริษัท คิทเช่นส์ ออฟ ดิ โอเชี่ยนส์ (ประเทศไทย) จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
18 ก.ค. 62
2 . ช่างซ่อมบำรุงเครื่องจักร
ดูแลงานซ่อมบำรุงเครื่องจักรภายในโรงงานให้พร้อมใช้งาน

บริษัท คิทเช่นส์ ออฟ ดิ โอเชี่ยนส์ (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
18 ก.ค. 62
3 . หัวหน้าแผนกทรัพยากรบุคคล/ HR Manager
- ควบคุมด้านงานสวัสดิการ,ค่าจ้าง,การฝึกอบรม,แรงงานสัมพันธ์ - เจรจาและควบคุมดูแลงานในแผนกของผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา - ปรับปรุงและพัฒนาแผนการทำงาน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ - ชี้แจงกฎระเบียบเพื่อให้พนักง...

บริษัท คิทเช่นส์ ออฟ ดิ โอเชี่ยนส์ (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
18 ก.ค. 62
4 . Production Supervisor/Assistant(Frozen Seafood )
- วางแผนการผลิต - วางกำหนดการการผลิต - จัดทำรายงานการผลิต - อื่นๆ

บริษัท คิทเช่นส์ ออฟ ดิ โอเชี่ยนส์ (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
18 ก.ค. 62
 พบ 4 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ