JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . พนักงานบัญชีบริษัท
-จัดทำภาษี ภ.ง.ด 1,3,53,50,51,90,91 มูลค่าเพิ่ม ภ.พ.30 ประกันสังคมปิดงบการเงินส่งผู้สอบบัญชีได้ -เอกสารบัญชีในองค์กร

Next Trip Holiday Co., Ltd
เงินเดือน 15,000-25,000 ขึ้นไปตามความสามารถและประสบการณ์
24 เม.ย. 62
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ