JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 9 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . หัวแผนกคลังสินค้า
1.ควบคุมดูแล ดำเนินงานรับเข้า-เบิกจ่ายและจัดเก็บสินค้าภายในคลังทุกคลังให้มีความถูกต้อง 2.บริหารการจัดส่งสินค้าตามกำหนดวันเวลาที่ลูกค้ากำหนด รวมถึงการแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในขณะปฏิบัติงาน 3.ตรวจส...

บริษัท เซน อินโนเวชั่น กรุ๊ป จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
18 เม.ย. 62
2 . เจ้าหน้าที่บัญชีเจ้าหนี้ (AP)
- บันทึกการจ่ายเงินจากใบสำคัญจ่ายเช็คพร้อมกับตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกรายการ - จัดทำเอกสารการจ่ายเงินก่อนจัดทำเช็คจ่ายในกรณีต่าง ๆ - จัดทำรายงานภาษีมูลค่าเพิ่ม - จัดทำใบสำคัญจ่ายเช็ค (Cheque V...

บริษัท เซน อินโนเวชั่น กรุ๊ป จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 12,000-18,000 บาท
18 เม.ย. 62
3 . ผู้ช่วยห้องปฏิบัติการทดสอบ
-ตรวจสอบค่าพื้นฐานทางกายภาพและเคมี -จัดเตรียมวัตถุดิบ อุปกรณ์ สารเคมี และตัวอย่างในการทดสอบผลิตภัณฑ์ -ดูแลรักษาและจัดเก็บอุปกรณ์เครื่องมือในห้องปฏิบัติการ -จัดเอกสาร และตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องต่...

บริษัท เซน อินโนเวชั่น กรุ๊ป จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 10,000-15,000 บาท
18 เม.ย. 62
4 . หัวหน้าฝ่ายผลิต (อาหารเสริม)
1.ควบคุมกระบวนการผลิต ให้เป็นไปตามตามแผนงาน และปริมาณงานได้ตามเป้าหมายตามกำหนด 2.ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานอย่างมีประสิทธิ์ภาพและมีความปลอดภัย 3.ควบคุมการผลิตให้มีคุณภาพ รวมถึงการให้คำปรึกษา...

บริษัท เซน อินโนเวชั่น กรุ๊ป จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 25,000-35,000 บาท
18 เม.ย. 62
5 . เจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (อาหารเสริม)
1.คิดค้นและพัฒนาสูตรตัวอย่าง ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม ตามความต้องการของลูกค้า 2.แก้ไขปรับปรุงสูตรตัวอย่างได้ตรงตามความต้องการของลูกค้า 3.ส่งมอบผลิตภัณฑ์ตัวอย่างให้ลูกค้าได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด 4.ติดตาม...

บริษัท เซน อินโนเวชั่น กรุ๊ป จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 15,000-20,000 บาท
18 เม.ย. 62
6 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อ (สารวัตถุดิบ)
1. ประสานงานทีมวิจัยและพัฒนา RD, ทะเบียนสาร, MOQ, Lead Time 1. รับเอกสารใบขอซื้อ ตรวจสอบราคา ประวัติการซื้อ ( สรุปการขอซื้อแต่ละเดือน, ไตรมาส) 2. สรุปเปรียบเทียบราคา เก็บข้อมูลราคาไว้เป็นประวัติซื้...

บริษัท เซน อินโนเวชั่น กรุ๊ป จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 16,000-20,000
18 เม.ย. 62
7 . หัวหน้าแผนกบัญชี
1.ตรวจสอบเอกสารการรับ-จ่าย วัตถุดิบ,สินค้าสำเร็จรูป,สิ้นเปลือง 2.จัดทำสรุปสต๊อกสิ้นเดือน 3.ดูแลการเช้คสต๊อกประจำเดือน 4.ประสานงานกับแผนกต่างๆ ทั้งในโรงงานและสำนักงาน 5.ควบคุมการดูแลการบันทึกบัญชี ...

บริษัท เซน อินโนเวชั่น กรุ๊ป จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 25,000-28,000
18 เม.ย. 62
8 . ผู้จัดการแผนกวิจัยและพัฒนาเครื่องสำอาง
1.ดูแล ปรับปรุงพัฒนา กระบวนการวิจัยพัฒนา และกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง 2.คิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ตามความต้องการของลูกค้า และบริษัท 3.ตรวจเช็คสต๊อควัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตแต่ละครั้ง 4.จัดทำระบบเ...

บริษัท เซน อินโนเวชั่น กรุ๊ป จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
18 เม.ย. 62
9 . เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย
1. ตอบคำถามพื้นฐานให้กับลูกค้าในช่องทาง Online (Line@ / Fanpage) 2. อำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าทั้งเรื่องเอกสารและเป็นคนกลางในการประสานงานระหว่าง ลูกค้า / marketing กับโรงงาน เช่นการขอตัวอย่างสินค้า /...

บริษัท เซน อินโนเวชั่น กรุ๊ป จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 12,000-14,000 บาท
18 เม.ย. 62
 พบ 9 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ