เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่ธุรการ
"รับผิดชอบและดูแล การตรวจสั่งซื้อ ตรวจรับ และเบิกจ่ายอุปกรณ์สำนักงาน เครื่องเขียน รวมทั้งประสานงานแจ้งซ่อมอุปกรณ์ และระบบสาธารณูปโภคในสำนักงาน อุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงาน การจัดคิวรถรับ-ส่งพนักงานประจำว...

บริษัท แอดวานเนคซ์ (ประเทศไทย) จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
14 พ.ย. 61
2 . ช่างเทคนิค
1.ทำการผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์ให้ได้ตามแผนงานที่วางไว้ 2.แก้ไขแบบและทำการผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์ที่เสียหายได้ 3.ตรวจสอบชิ้นงานหลังจากทำการผลิตเสร็จสิ้น 4.รายงานปัญหาที่เกิดกับเครื่องจักรให้หัวหน้างานทราบ...

บริษัท แอดวานเนคซ์ (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
14 พ.ย. 61
3 . IT Network Administration Officer Objective (Base on Ayutthaya)
To ensure activities carried out under the functions comply with Company Group policies. •To develop / implement / maintain new information technology and business systems to increase business opera...

บริษัท แอดวานเนคซ์ (ประเทศไทย) จำกัด
นิคมไฮเทค (บ้านหว้า) พระนครศรีอยุธยา
1 Position
14 พ.ย. 61
4 . Production Supervisor (Chonburi)
-ควบคุมการผลิต -ตรวจสอบกระบวนการผลิต -จ้ดทำตารางการผลิตให้สอดคล้องกับแผนการผลิต -แก้ไชปัญหาในกระบวนการผลิต -ดูแลระบบคุณภาพต่างๆ -ควบคุมการส่งมอบสินค้าให้คลังสินค้า

บริษัท แอดวานเนคซ์ (ประเทศไทย) จำกัด
1 Position
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
14 พ.ย. 61
5 . Technician Leader STAMPING, Multi Forming (ชลบุรี)
1. Set-up และควบคุมเครื่อง Stamping ให้ทำการผลิตอย่างมีคุณภาพ 2. Set-up และควบคุมเครื่อง Forming ให้ทำการผลิตอย่างมีคุณภาพ 3. สามารถอ่านแบบครื่องกลและผลิตชิ้นงานตามแบบได้

บริษัท แอดวานเนคซ์ (ประเทศไทย) จำกัด
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
14 พ.ย. 61
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ