เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Store Keeper
- รับวัตถุดิบ จัดเก็บได้ถูกต้อง รับได้ความรวดเร็ว ไม่มีสินค้าเสียหาย - ตรวจนับวัตถุดิบ/สินค้า - ตรวจสอบเอกสาร - ส่งเอกสารให้ผู้บังคับบัญชา - จัดเก็บวัตถุดิบตามหมวดหมู่และสถานที่ - ตรวจสอบสภาพของว...

บริษัท แอดวานเนคซ์ (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
18 ม.ค. 62
2 . เจ้าหน้าที่ธุรการ
"รับผิดชอบและดูแล การตรวจสั่งซื้อ ตรวจรับ และเบิกจ่ายอุปกรณ์สำนักงาน เครื่องเขียน รวมทั้งประสานงานแจ้งซ่อมอุปกรณ์ และระบบสาธารณูปโภคในสำนักงาน อุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงาน การจัดคิวรถรับ-ส่งพนักงานประจำว...

บริษัท แอดวานเนคซ์ (ประเทศไทย) จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
18 ม.ค. 62
3 . ช่างเทคนิค
1.ทำการผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์ให้ได้ตามแผนงานที่วางไว้ 2.แก้ไขแบบและทำการผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์ที่เสียหายได้ 3.ตรวจสอบชิ้นงานหลังจากทำการผลิตเสร็จสิ้น 4.รายงานปัญหาที่เกิดกับเครื่องจักรให้หัวหน้างานทราบ...

บริษัท แอดวานเนคซ์ (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
18 ม.ค. 62
4 . Production Supervisor (Chonburi)
-ควบคุมการผลิต -ตรวจสอบกระบวนการผลิต -จ้ดทำตารางการผลิตให้สอดคล้องกับแผนการผลิต -แก้ไชปัญหาในกระบวนการผลิต -ดูแลระบบคุณภาพต่างๆ -ควบคุมการส่งมอบสินค้าให้คลังสินค้า

บริษัท แอดวานเนคซ์ (ประเทศไทย) จำกัด
1 Position
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
18 ม.ค. 62
5 . Technician Leader STAMPING, Multi Forming (ชลบุรี)
1. Set-up และควบคุมเครื่อง Stamping ให้ทำการผลิตอย่างมีคุณภาพ 2. Set-up และควบคุมเครื่อง Forming ให้ทำการผลิตอย่างมีคุณภาพ 3. สามารถอ่านแบบครื่องกลและผลิตชิ้นงานตามแบบได้

บริษัท แอดวานเนคซ์ (ประเทศไทย) จำกัด
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
18 ม.ค. 62
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ