JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Store Keeper
- รับวัตถุดิบ จัดเก็บได้ถูกต้อง รับได้ความรวดเร็ว ไม่มีสินค้าเสียหาย - ตรวจนับวัตถุดิบ/สินค้า - ตรวจสอบเอกสาร - ส่งเอกสารให้ผู้บังคับบัญชา - จัดเก็บวัตถุดิบตามหมวดหมู่และสถานที่ - ตรวจสอบสภาพของว...

บริษัท แอดวานเนคซ์ (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
18 เม.ย. 62
2 . ช่างเทคนิค
1.ทำการผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์ให้ได้ตามแผนงานที่วางไว้ 2.แก้ไขแบบและทำการผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์ที่เสียหายได้ 3.ตรวจสอบชิ้นงานหลังจากทำการผลิตเสร็จสิ้น 4.รายงานปัญหาที่เกิดกับเครื่องจักรให้หัวหน้างานทราบ...

บริษัท แอดวานเนคซ์ (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
18 เม.ย. 62
3 . Purchasing & MC
• Source, Select and negotiate for the best purchase package in terms of quality, price, terms of deliveries and services with suppliers both of Internal and External. ( Direct Material). • Evaluates...

บริษัท แอดวานเนคซ์ (ประเทศไทย) จำกัด
1 Position
เงินเดือน n/a
18 เม.ย. 62
4 . QA Technician
1.ดำเนินการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด 2.ดำเนินการปรับปรุงกระบวนการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ 3.ปรับปรุงกระบวนการเกี่ยวกับระบบคุณภาพที่ดำเนินการ

บริษัท แอดวานเนคซ์ (ประเทศไทย) จำกัด
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
18 เม.ย. 62
5 . Technician STAMPING, Multi Forming (ชลบุรี)
1. Set-up และควบคุมเครื่อง Stamping ให้ทำการผลิตอย่างมีคุณภาพ 2. Set-up และควบคุมเครื่อง Forming ให้ทำการผลิตอย่างมีคุณภาพ 3. สามารถอ่านแบบครื่องกลและผลิตชิ้นงานตามแบบได้

บริษัท แอดวานเนคซ์ (ประเทศไทย) จำกัด
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
4 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
18 เม.ย. 62
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ