JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่ให้บริการข้อมูล Smart Visaรับสมัครด่วน !
1.ให้คำปรึกษาและตอบข้อซักถาม ในส่วนของงานด้านการรับรองคุณสมบัติการตรวจลงตรา การประทับตราวีซ่า และการขอขยายเวลาการอยู่ต่อ ภายในราชอาณาจักรประเภท SMART VISA รวมถึงการแปลเอกสาร และประสานงานกับหน่วยงานที่...

Thai Call Center
เงินเดือน 23,000+
22 ส.ค. 62
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ