JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด
1.บริหารจัดการด้านการขาย โดยมีการวางแผน การควบคุมและการวิเคราะห์ 2.บริหารจัดการด้านการตลาด โดยมีการวางแผน การควบคุมและการวิเคราะห์ เพื่อสนับสนุนการขายให้มีประสิทธิผล 3.ดูแลแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน...

บริษัท บี.เค.เค.เทอร์รัสซ่า จำกัด
เงินเดือน 30,000++ หรือ ตามตกลง
25 มิ.ย. 62
2 . ผู้แทนขาย
1.แสวงหาลูกค้าเป้าหมายและดำเนินกิจกรรมด้านการขายภายในเขตพื้นที่รับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจาก ผจก.ฝ่ายขาย 2.สื่อสารกับลูกค้าและตอบสนองด้านบริการแก่ลูกค้า 3.วางแผนการขายเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนด 4...

บริษัท บี.เค.เค.เทอร์รัสซ่า จำกัด
เงินเดือน เงินเดือน+คอมมิชชั่น+INCENTIVE+อื่นๆ ฯลฯ
25 มิ.ย. 62
3 . ธุรการทั่วไป
ประสานงานธุรการฝ่ายขายด้านเอกสาร และประสานงานเอกสารในสำนักงาน เช่น ออกใบขอสั่งซื้อ และ ใบขอสั่งซื้อ เป็นต้นฯลฯ

บริษัท บี.เค.เค.เทอร์รัสซ่า จำกัด
เงินเดือน 12,000++
25 มิ.ย. 62
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ