JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Programmer / โปรแกรมเมอร์
ลักษณะการทำงาน (Job Description) 1.พัฒนาโปรแกรม เพื่อตอบสนองความต้องการใหม่ๆ ของบริษัท 2.พัฒนาระบบ Web Application และ API 3.แก้ไขปัญหาการใช้งานของโปรแกรมตามที่ลูกค้าร้องขอได้

บริษัท โซโกะจัน จำกัด
เงินเดือน 17,000-32,000
21 ส.ค. 62
2 . สโตร์
- รับและตรวจเช็คสินค้าเข้าสต็อกพร้อมจัดเรียงขึ้นชั้นวาง - เบิกจ่ายสินค้า - นับสต็อกทุกเดือนพร้อมส่งรายงาน - รักษาความสะอาดในพื้นที่ที่รับผิดชอบ - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท โซโกะจัน จำกัด
เงินเดือน 9,750-15,000
21 ส.ค. 62
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ