JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 4 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่ประสานงานฝ่ายผลิต
1. ประสานงานระหว่างฝ่ายขายและฝ่ายผลิต 2. วางแผนงานผลิตให้ตรงตามเป้าหมายการขาย 3. ติดตามผลผลิตให้เป็นไปตามที่วางแผนและตั้งเป้าหมายไว้ 4. แจ้งผู้บริหารและแก้ไขปัญหางานที่เกิดขึ้นระหว่างผลิต 5. สาม...

บริษัท เอื้ออารี ฟู้ด โปรดักท์ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
19 ส.ค. 62
2 . หัวหน้าผลิต รับสมัครด่วน !
- ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายผลิตให้เป็นไปตามแผน - กำหนดเป้าหมายการทำงานของฝ่ายผลิต - กำหนดวิธีและขั้นตอนการปฏิบัติงานของพนักงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย - ควบคุมการทำงานและกระตุ้นพนักงานให้ปฏิบัติต...

บริษัท เอื้ออารี ฟู้ด โปรดักท์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
19 ส.ค. 62
3 . หัวหน้าผลิต (กรุงเทพ)
- ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายผลิตให้เป็นไปตามแผน - กำหนดเป้าหมายการทำงานของฝ่ายผลิต - กำหนดวิธีและขั้นตอนการปฏิบัติงานของพนักงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย - ควบคุมการทำงานและกระตุ้นพนักงานให้ปฏิบัติต...

บริษัท เอื้ออารี ฟู้ด โปรดักท์ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
19 ส.ค. 62
4 . พนักงานขายตลาด (กรุงเทพฯและปริมณฑล)
เสนอขายสินค้า,เยี่ยมลูกค้า,จดออเดอร์,เก็บเงิน,เข้าบริษัทฯส่งเงินและทำเอกสาร *เงื่อนไข - ต้องมีบุคคลค้ำประกันวงเงิน 300,000 บาท - ข้าราชการ C3 ขึ้นไป - พนักงานเอกชน เงินเดือนมากก...

บริษัท เอื้ออารี ฟู้ด โปรดักท์ จำกัด
เงินเดือน มีเงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น
19 ส.ค. 62
 พบ 4 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ