JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่ R&Dรับสมัครด่วน !
1.ทดลอง / ทดสอบ ผลิตภัณฑ์ 2.ผลิตและคิดค้นพัฒนาผลิตภัณฑ์ 3.ตรวจเช็คตัวอย่างสินค้า 4.Test คุณภาพของสินค้า 5.จัดทำเอกสารระบบ ISO 6.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท หวาไถ้ อุตสาหกรรม จำกัด
นิคมสมุทรสาคร สมุทรสาคร
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
19 มิ.ย. 62
2 . ช่างซ่อมบำรุงรับสมัครด่วน !
- ซ่อมบำรุงเครื่องจักร และอุปกรณ์ตามใบแจ้งซ่อม - บำรุงรักษาเครื่องจักร และอุปกรณ์ตามแผนการบำรุงรักษา (PM) - ควบคุมการทำงานของเครื่องบอยเลอร์ - งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

บริษัท หวาไถ้ อุตสาหกรรม จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
19 มิ.ย. 62
3 . พนักงานคลังสินค้ารับสมัครด่วน !
- ดูแลการรับเข้าสินค้า / วัตถุดิบ ในคลังสินค้า - ดูแลการจัดเก็บสินค้า และตรวจสอบคุณภาพสินค้า - ดูแลการเบิกจ่ายสินค้าให้ถูกต้อง - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท หวาไถ้ อุตสาหกรรม จำกัด
นิคมสมุทรสาคร สมุทรสาคร
1 อัตรา
19 มิ.ย. 62
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ