เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . พนักงานบริหารลานจอด / พนักงานดูกล้อง CCTV / แคชเชียร์ลานจอด (ห้าง มิกซ์ จตุจักร)
1.ควบคุมและบริหารจัดการลานจอดรถของโครงการให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 2.วางแผนจัดตารางการทำงาน ความคุมการปฏิบัติงานของพนักงานลานจอดรถ 3.ดูแลการจัดพื้นที่จอดรถรวมทั้งแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร...

บริษัท หวาไถ้ อุตสาหกรรม จำกัด
ไม่จำกัดอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างและประสบการณ์
21 ม.ค. 62
2 . ช่างซ่อมบำรุง
- ซ่อมบำรุงเครื่องจักร และอุปกรณ์ตามใบแจ้งซ่อม - บำรุงรักษาเครื่องจักร และอุปกรณ์ตามแผนการบำรุงรักษา (PM) - ควบคุมการทำงานของเครื่องบอยเลอร์ - งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

บริษัท หวาไถ้ อุตสาหกรรม จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
21 ม.ค. 62
3 . พนักงานคลังสินค้ารับสมัครด่วน !
- ดูแลการรับเข้าสินค้า / วัตถุดิบ ในคลังสินค้า - ดูแลการจัดเก็บสินค้า และตรวจสอบคุณภาพสินค้า - ดูแลการเบิกจ่ายสินค้าให้ถูกต้อง - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท หวาไถ้ อุตสาหกรรม จำกัด
นิคมสมุทรสาคร สมุทรสาคร
4 อัตรา
21 ม.ค. 62
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ