JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่ QC, เจ้าหน้าที่ QAรับสมัครด่วน !
1.ตรวจสอบสินค้า/วัตถุดิบเข้าสโตร์ 2.ตรวจสอบสินค้าในกระบวนการผลิต 3.ตรวจสอบสินค้าสำเร็จรูป 4.ตรวจสอบสินค้ารับคืนจากลูกค้า แจ้งผลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ 5.ตรวจสอบสินค้าผิดปกติ เสื่อมสภาพ (รวมถึ...

บริษัท หวาไถ้ อุตสาหกรรม จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
21 มี.ค. 62
2 . ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบุคคล
1.ดำเนินงานตามนโยบายและแผนงานของบริษัท ด้านงานทรัพยากรบุคคล 2.วางแผนพัฒนา ฝึกอบรมพนักงาน 3.แรงงานสัมพันธ์และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 4.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท หวาไถ้ อุตสาหกรรม จำกัด
นิคมสมุทรสาคร สมุทรสาคร
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
21 มี.ค. 62
3 . ช่างซ่อมบำรุงรับสมัครด่วน !
- ซ่อมบำรุงเครื่องจักร และอุปกรณ์ตามใบแจ้งซ่อม - บำรุงรักษาเครื่องจักร และอุปกรณ์ตามแผนการบำรุงรักษา (PM) - ควบคุมการทำงานของเครื่องบอยเลอร์ - งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

บริษัท หวาไถ้ อุตสาหกรรม จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
20 มี.ค. 62
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ