เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . พนักงานธุรการบริการเทคนิค
- Packing สินค้า ให้ตัวแทน / ลูกค้า - Unpack สินค้าจากลุกค้า / ตัวแทน - พนักงานรายวัน หยุดเสาร์-อาทิตย์

Supreme Distribution (Thailand) Co., Ltd.
18 ม.ค. 62
2 . พนักงานเทคนิค
1.ให้คำปรึกษา ช่วยเหลือลูกค้าและตัวแทน ในเชิงเทคนิคการใช้งาน 2.จัดทำคู่มือการใช้งาน คู่มือการติดตั้ง 3.ออกแบบผังการติดตั้ง 4.อบรมการใช้งานให้กับลูกค้าและตัวแทน 5.ประสานงาน วางแผน บริหารงานโครงการ

Supreme Distribution (Thailand) Co., Ltd.
18 ม.ค. 62
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ