JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . พนักงานขายรับสมัครด่วน !
รับผิดชอบการขาย ตามหนี้จนจบกระบวนการขาย วิเคราะห์ลูกค้า และแผนการขาย หากลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ขยายตลาด และสินค้าของบริษัทฯ เจรจาต่อรอง

Supreme Distribution (Thailand) Co., Ltd.
24 เม.ย. 62
2 . สมุห์บัญชีรับสมัครด่วน !
- ตรวจสอบเอกสารรับ/จ่าย - ตรวจสอบ ภงด.1,3,53,54 พร้อมยื่นแบบแสดงรายการ - ตรวจสอบภาษีซื้อ/ขาย พร้อมยื่นแบบภพ.30 - กระทบยอดคงเหลือบัญชีต่างๆ ยืนยันยอดคงเหลือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - ปิดงบการเงิน

Supreme Distribution (Thailand) Co., Ltd.
24 เม.ย. 62
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ