JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 9 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . พนักงานฝ่ายผลิต
-คัดแยกและบรรจุผลไม้อบแห้ง

บริษัท ไทยธัญญาอินเตอร์ฟู๊ด จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ค่าแรงขั้นต่ำ
17 ก.ค. 62
2 . ฝ่ายขายต่างประเทศ รับสมัครด่วน !
• เสนอขายสินค้าให้กับลูกค้ากลุ่มเป้าหมายในต่างประเทศ • วิเคราะห์และติดตามลูกค้าเพื่อสร้างยอดขายต่างประเทศให้บรรลุเป้าหมาย • วางแผนการขาย กำหนดเป้าการขายประจำปี และสรุปเพื่อติดตามผล • สรรหาลูกค้ารา...

บริษัท ไทยธัญญาอินเตอร์ฟู๊ด จำกัด
เงินเดือน ตามประสบการณ์และข้อตกลง
17 ก.ค. 62
3 . ช่างซ่อมบำรุง ( สาขาบางบอน )รับสมัครด่วน !
1.ตรวจสอบและดำเนินการซ่อมบำรุง สุขภัณฑ์ ครุภัณฑ์ต่างๆ ให้พร้อมใช้งาน 2.จัดทำรายงานจุดที่ต้องได้รับการแก้ไขต่างๆ 3.ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

บริษัท ไทยธัญญาอินเตอร์ฟู๊ด จำกัด
เงินเดือน ตามข้อตกลงของบริษัท
17 ก.ค. 62
4 . พนักงานคลังสินค้า
- ดูแลรับของเวลาที่ Supplier มาส่ง - บันทึกเอกสาร รับ - จ่าย เข้าระบบ - ทำใบขอซื้อเพื่อสั่งวัตถุดิบ บรรจุภัณฑ์ และวัสดุสิ้นเปลืองที่ใช้ในสายการผลิตให้ กับฝ่ายจัดซื้อ

บริษัท ไทยธัญญาอินเตอร์ฟู๊ด จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
17 ก.ค. 62
5 . พนักงานควบคุมคุณภาพ ( สาขาบางบอน )
- ตรวจสอบคุณภาพกระบวนการผลิตทุกขั้นตอน - ลงบันทึกข้อมูลผลการตรวจสอบประจำวัน - รายงานสรุปผลการตรวจสอบคุณภาพ - วิเคราะห์ปัญหาและสาเหตุของชิ้นงานที่ไม่ได้คุณภาพ - ติดต่อประสานงาน กับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

บริษัท ไทยธัญญาอินเตอร์ฟู๊ด จำกัด
17 ก.ค. 62
6 . ช่างซ่อมบำรุง (ประจำโรงงานท่าเสา)รับสมัครด่วน !
- ดูแลระบบซ่อมบำรุง ตรวจรักษาเครื่องจักร - จัดทำแผนซ่อมบำรุงประจำวัน และ สรุปรายงานการซ่อมบำรุงประจำวัน - ตรวจและติดตาม ควบคุมอะไหล่เครื่องจักร อุปกรณ์ซ่อมบำรุง - รับผิดชอบงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ไทยธัญญาอินเตอร์ฟู๊ด จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
17 ก.ค. 62
7 . Sale Executive
-เสนอขายผลิตภัณฑ์ของบริษัทและดูแลผลิตภัณฑ์ในเขตพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย -ดูแลลุกค้าเก่า เข้าไปดูแลและให้ข้อมูลเพิ่มเติมพร้อมรับออเดอร์กับลูกค้าเก่า -หาลูกค้าใหม่ๆ โดยให้ข้อมูลผลิตภัณฑ์ของบริษัทวางแผน...

บริษัท ไทยธัญญาอินเตอร์ฟู๊ด จำกัด
เงินเดือน ตามข้อตกลงของบริษัท
17 ก.ค. 62
8 . Key Account ( เพศชาย )รับสมัครด่วน !
1.ดูแลวางแผน วิเคราะห์ทางการขาย และการตลาดเพื่อกระตุ้นยอดขาย 2.ควบคุมและกระตุ้นยอดขายกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 3.วางแผนหาลูกค้ารายใหม่ และรักษาลูกค้ารายเก่าให้สั่งซื้ออย่างต่อเนื่อง 4.กำหนดแนวทางในการดูแ...

บริษัท ไทยธัญญาอินเตอร์ฟู๊ด จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
17 ก.ค. 62
9 . พนักงานขับรถขนส่งรับสมัครด่วน !
1. ส่งสินค้า,วางบิล,รับ-เก็บเช็ค,เก็บเงิน 2. จัดส่งสินค้าตามแผนการจัดส่งสินค้าให้ตรงตามเวลาที่กำหนด 3. ตรวจสอบเช็คสินค้าและเอกสารก่อนออกปฏิบัติงานทุกวัน 4. ดูแลรักษาและทำความสะอาดรถ 5. เก็บเอกสารเ...

บริษัท ไทยธัญญาอินเตอร์ฟู๊ด จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
17 ก.ค. 62
 พบ 9 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ