JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ผู้ช่วยหัวหน้ารับสมัครด่วน !
- ปฏิบัติงานในไลน์ผลิต ควบคุมการทำงาน ตรวจสอบ ระบบงานผลิต, วิศวกรรม - ควบคุมการผลิตสินค้าให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน ตรงตามที่ลูกค้าต้องการและทันเวลา - ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่มอบหมายจาก ผู้จัดก...

บริษัท อัลฟ่า ไดมอนด์ทูลส์ จำกัด
เงินเดือน 20,000 - 25,000.
14 มิ.ย. 62
2 . ช่างซ่อมบำรุงเครื่องจักร,ช่างไฟฟ้ารับสมัครด่วน !
- ประเมินงานซ่อม, ซ่อมบำรุงเครื่องจักร , ตรวจสอบเครื่องจักรในการทำ PM - ติดตั้งเครื่องจักรใหม่ ตามได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน - ดูแลอาคารและสถานที่

บริษัท อัลฟ่า ไดมอนด์ทูลส์ จำกัด
เงินเดือน 25,000.- หรือตามประสบการณ์
14 มิ.ย. 62
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ