เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ช่าง CNC LATHE (สามารถลงโปรแกรมได้)รับสมัครด่วน !
- รับผิดชอบงานในแผนก แก้ปัญหาเบื้องต้นได้ - กล้าคิด และ นำเสนอเพื่อพัฒนาแผนก - 5ส - ISO - มีความชำนาญในงานที่รับผิดชอบ

บริษัท อัลฟ่า ไดมอนด์ทูลส์ จำกัด
เงินเดือน 25,000.-35,000.- + (ตามประสบการณ์และความสามารถ)
21 ม.ค. 62
2 . พนักงานฝ่ายขายต่างประเทศ (Export Sale)รับสมัครด่วน !
- หาลูกค้าต่างประเทศ เพิ่มยอดให้บริษัท - รับการสั่ง/ข้อมูลการสั่งซื้อจากลูกค้า - วางแผนและติดามให้ได้มาซึ่งยอดขาย - ติดต่อประสานงานกับลูกค้าต่างประเทศ

บริษัท อัลฟ่า ไดมอนด์ทูลส์ จำกัด
เงินเดือน 25,000. - 30,000
21 ม.ค. 62
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ