เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ช่างซ่อมบำรุง
1.ซ่อมบำรุงเก้าอี๊นวดไฟฟ้า อุปกรณ์นวด เครื่องออกกำลังกายและเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ 2.วางแผนงานการไปซ่อมตามสถานที่ต่างๆ 3.งานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

บริษัท เชส จำกัด
เงินเดือน ตามโครงบริษัทฯ
15 พ.ย. 61
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ